Dom från Arbetsdomstolen om extra ledighetsdagar i gröna riksen och sjukdom

Report this content

Inom besöksnäringen gäller kollektivavtalet gröna riksen mellan Visita och Hotell- och Restaurangfacket. Enligt kollektivavtalet tjänar arbetstagare in s.k. extra ledighetsdagar när de t.ex. arbetar vissa helgdagar. Dessa dagar ska sedan läggas ut senare. Det är arbetsgivaren som beslutar om utläggningen av dagarna, dock efter samråd med den berörda arbetstagaren. Mellan parterna uppkom tvist om vad som gäller enligt kollektivavtalet om arbetstagaren blir sjuk en sådan utlagd extra ledighetsdag. Förbundet menade att en arbetsgivare i västra Sverige hade brutit mot kollektivavtalet genom att, efter att arbetstagaren ifråga blivit sjuk, inte återta utläggningen av två extra ledighetsdagar så att arbetstagaren kunde ta ut dessa vid annat tillfälle då arbetstagaren inte var sjuk. Arbetsdomstolen har funnit att arbetsgivaren inte bröt mot kollektivavtalet när arbetsgivaren inte återtog utläggningen av de två extra ledighetsdagarna. Arbetsdomstolen har även funnit att arbetstagaren inte har rätt till sjuklön för dessa dagar.

Arbetsdomstolens dom AD 2021 nr 17, meddelad den 28 april 2021

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29

Prenumerera