Ett ”besvärsfritt intervall” måste verkligen vara besvärsfritt

En medlem i IF Metall har tillerkänts ersättning för inkomstförlust efter en arbetsskada genom en skiljedom från Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Efter en fallolycka, där medlemmen föll 1,5-2 meter från en saxlift och slog i bakhuvudet och ryggen, försökte medlemmen fortsätta sitt arbete utan att sjukskriva sig. En knapp månad senare sjukskrev medlemmen sig emellertid då det inte fungerade att arbeta på grund av ryggbesvär. Detta är en relativt vanlig situation som ofta leder till att medlemmar inte får sina besvär godkända som en arbetsskada. Det öppnar ofta upp för bedömningen att det förelegat ett besvärsfritt intervall, något som kan tala emot ett samband mellan olycksfallet och efterföljande besvär.

När medlemmen ansökte om ersättning från AFA Försäkring menade AFA också i detta fall att medlemmen haft ett besvärsfritt intervall eftersom medlemmen inte varit sjukskriven efter olycksfallet. AFA menade att besvär efter en fallolycka inte kan öka med tiden utan att de är tydligast i början av ett sjukfall och därefter klingar av. AFA hade dock inte beaktat att medlemmen under tiden direkt efter olycksfallet fått smärtstillande medicin utskriven och att medlemmen dessutom uppsökt kiropraktor under den inledande tiden efter olyckan.

Dessa omständigheter visade, enligt Skiljenämnden, att det i själva verket inte förelegat ett besvärsfritt intervall. I kombination med ett tydligt olycksfall och en förklaring från partssakkunnig om att det rört sig om en förvärring av en underliggande ryggproblematik godtog Skiljenämnden besvären som en följd av olycksfallet. Besvären var därför en arbetsskada och ersättning enligt villkoren utgick för den inkomstförlust som uppstått.

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Styrmir Olafsson, 08-676 63 13.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera