Fackliga medlemmar har förlorat många miljoner på att inte anmäla sina arbetsskador och sjukdomar

För första gången går det nu att följa utvecklingen av antalet arbetsskador och arbetssjukdomar 10 år tillbaka med jämförbar statistik från Arbetsmiljöverket (AV) för hela arbetsmarknaden.

Samtidigt visar AV i en annan rapport att mörkertalen bakom siffrorna för år 2018 är mycket höga.

Tisdagen den 2 juli kl 8.30-9.30 anordnar LO-TCO Rättsskydd ett seminarium om arbetsskadeförsäkringen under Almedalsveckan i Visby, Cramérgatan 2. Allt färre får ersättning från försäkringen.

Totalt antal anmälda arbetsskador och sjukdomar 2008-2018: 429 709 anmälningar till FK

Ökning 2008-2018: 6 792 fler anmälningar till FK

 Väldiga mörkertal

Bara 1 av 10 anmälde sina arbetssjukdomar.

Endast 4 av 10 anmälde sina arbetsolycksfall.

LO-TCO Rättsskydd har tidigare bedrivit informationskampanjer för att fackets medlemmar alltid ska anmäla sin arbetsrelaterade ohälsa till FK och AFA och enhetschefen Robert Sjunnebo reagerar starkt på AV:s nya rapporter.

 - Arbetsmiljöverkets siffror är förstås mycket negativa och visar att utvecklingen gått bakåt istället för framåt de senaste tio åren. Det innebär främst att tusentals människor får lida av sina skador och sjukdomar som de fått i samband med jobbet utan att få någon ersättning.

- De stora mörkertalen innebär dessutom att en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan döljs när så många låter bli att anmäla arbetsskadorna till FK. Det betyder att arbetsmiljön på många arbetsplatser kan vara betydligt sämre än vad som framgått hittills och att arbetsmiljöarbetet behöver förstärkas högst väsentligt, säger Robert Sjunnebo.

Har stor ekonomisk betydelse

Mot bakgrund av de stora mörkertalen - att så många aldrig anmäler sin arbetsrelaterade ohälsa - uppmanar Robert Sjunnebo alla fackliga medlemmar att alltid anmäla sina besvär som arbetsskador:

- Fördelarna med det är många. Framförallt är det av stor ekonomisk betydelse för den enskilde medlemmen att få sin skada klassad som arbetsskada. Dessutom är det nödvändigt för ett bra, verklighetsförankrat och effektivt arbetsmiljöarbete – både på den lokala arbetsplatsen och i samhället i stort att vi får alla arbetsskador och arbetssjukdomar dokumenterade, menar Robert Sjunnebo och tillägger:

- Efter anmälan om arbetsskada går det att söka ersättning i form av arbetsskadelivränta och det kan handla om mycket stora belopp.

Ge inte upp i förväg!

Antalet anmälda arbetssjukdomar till FK har minskat kraftigt de senaste åren. Det rör sig om en halvering, vilket bekräftar AV:s rapport om mörkertalen.

- Ur facklig synvinkel är det olyckligt om det framstår som att arbetsmiljöproblemen har minskat när det inte avspeglar verkligheten. För fackets medlemmar är det också en stor ekonomisk skillnad om sjukdomsbesvär klassas som en arbetsskada jämfört med ”vanlig” sjukdom.

- Det finns ingen anledning att ge upp i förväg i tron att det ”ändå inte hjälper med en anmälan”. Försäkringskassan har nyligen tagit fram ett nytt läkarutlåtande som ska användas inför en ansökan om livränta. Detta utlåtande kommer på ett avgörande sätt förbättra möjligheten att få sin arbetsskada prövad av Försäkringskassan, berättar Robert Sjunnebo.

Alltid anmäla till FK och AFA

AFA Trygghetsförsäkring ger möjlighet till 100 procent ersättning för inkomstförlust från första dagens sjukskrivning vid arbetsolycksfall och kostnader ersätts från första kronan.

- Därför ska man alltid anmäla arbetsskador till Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring. Ta gärna hjälp av en facklig förtroendeman eller ett skyddsombud vid frågor eller oklarheter om vilka försäkringsförmåner du har och hur du ska gå tillväga vid kontakt med Försäkringskassan och AFA, uppmanar Robert Sjunnebo alla fackliga medlemmar.

--

Kommentarer: Robert Sjunnebo 070-363 63 04 

Almedalen

Tisdagen den 2 juli kl 8.30-9.30 anordnar LO-TCO Rättsskydd ett seminarium om arbetsskadeförsäkringen under Almedalsveckan i Visby, Cramérgatan 2. Allt färre får ersättning från försäkringen. Trots att en statlig utredning 2017 la fram förslag på förbättringar av försäkringen har inget hänt. Varför? Finns det överhuvudtaget en vilja att återskapa en fungerande försäkring? Vi diskuterar frågan med representanter för arbetsmarknadens parter och från våra riksdagspartier. Läs mer på fackjuridik.se.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera