Förlikning i Bergkvarabuss-målet

Sommaren 2017 väckte Kommunal talan i Arbetsdomstolen mot Sveriges Bussföretag och Bergkvarabuss. Förbundet yrkade lön och andra ersättningar till ett antal förare samt allmänt skadestånd till förarna och förbundet för kollektivavtalsbrott.

I målet förelåg ett antal frågor om hur Bussbranschavtalet skulle tolkas, bland annat med avseende på fridag på bortaort och enmansbetjänad buss. Några av tolkningsfrågorna har avgjorts genom mellandom, AD 2019 nr 50, se information på hemsidan den 15 november 2019.

Den 26 april 2020 träffade parterna en överenskommelse i tvisten. Förlikningen innebär att parterna är överens om att bestämmelserna om ob-ersättning i Bussbranschavtalet ska tolkas så att förare som sitter bredvid i bussen i väntan på att få köra bussen har rätt till ob-ersättning.  Förare som endast färdas i bussen på väg till eller från destinationen har dock inte rätt till sådan ersättning. Förlikningen innebär också att bolaget betalar ut yrkad lön och andra ersättningar till berörda förare för den omtvistade perioden.

Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Anne Alfredson (08-676 63 25) och Annett Olofsson (08-676 63 29).

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera