Handels vinner i Arbetsdomstolen – Butiksanställd avskedad utan grund

Report this content

En Coop-butik i Halmstad avskedade en medlem i Handelsanställdas förbund som anklagats för ett stort antal brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren hävdade att den anställde efter en omorganisation var missnöjd med den nya situationen. Hon påstods bl.a. ha misskött sig, maskat, inte följt instruktioner, haft samarbetsproblem, använt mobilen i strid med reglerna, varit otrevlig mot kunder och försökt sabotera verksamheten. Arbetsdomstolen har nu ogiltigförklarat avskedandet och förpliktat arbetsgivaren att betala lön och skadestånd till medlemmen. I en noggrann genomgång av arbetsgivarens många påståenden finner domstolen att arbetsgivaren inte har lyckats visa att det har förekommit sådan misskötsamhet att det finns laga skäl för avskedandet eller ens saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen har även avgjort en tidigare oreglerad fråga, nämligen huruvida arbetsinkomster från en annan arbetsgivare i tiden efter ett avskedande ska avräknas från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala vid ett ogiltigförklarande. Domstolen har kommit fram till att sådan avräkning ska ske och åberopat systematiska och principiella skäl för att tillämpa skadeståndsrättsliga principer i denna situation.

Arbetsdomstolens dom den 18 januari 2023, AD 2023 nr 2. Ombud var Linn Munthe och Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd.

Prenumerera