Kollektivavtalsbrott när Coop införde ackord ensidigt

Mellan Handelsanställdas förbund och KFO gäller ett kollektivavtal för lagerarbetare. I det centrala kollektivavtalet finns en bestämmelse om att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om ackord/premielön.

På Coops lager i Västerås hade sedan flera år funnits ett lokalt kollektivavtal om ackord för expeditionsarbete. Efter att klubben hade sagt upp det lokala kollektivavtalet om ackord  och parterna inte hade kunnat enas om något nytt avtal, införde arbetsgivaren ensidigt ackord på lagret.

Arbetsdomstolen har i dom som meddelades den 10 juni 2020 funnit att en arbetsgivare som ensidigt, dvs. utan att de lokala parterna träffat en överenskommelse om det, infört individuell prestationsbaserad lön, har brutit mot kollektivavtalet. På grund av kollektivavtalsbrottet ska Coop betala allmänt skadestånd till Handelsanställdas förbund med 200 000 kr.

Arbetsdomstolens dom AD 2020 nr 33. Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Marie Nordström (tfn 08-676 63 46) och Annett Olofsson (tfn 08-676 63 29).

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera