Målarnas restid var inte arbetstid

Den 12 februari 2020 meddelades dom i en tvist mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och Måleriföretagen i Sverige och en målerifirma i Malmö å andra sidan, AD 2020 nr 7. Tvisten gällde om tre målares restid från bostaden till och från kunder i början och slutet av arbetsdagen skulle betraktas som arbetstid och därför avlönas. Två av målarna reste med egen bil, den tredje målaren var servicemålare och reste i företagsbil.

Arbetsdomstolen har avslagit förbundets talan. Enligt Arbetsdomstolens mening skiljer sig de tre målarnas restid från den restid som prövades i EU-domstolens avgörande i det så kallade Tyco-målet. De tre målarna hade beordrats av arbetsgivaren att inställa sig direkt hos kund. Arbetsgivaren hade också bestämt hos vilka kunder målarna skulle utföra arbete. Eftersom målarna inte varit beordrade att utföra arbete under den omtvistade restiden finner Arbetsdomstolen inte att målarna enbart genom att befinna sig i bil på väg till och från arbetsplatsen varit fysiskt närvarande på en plats som bolaget bestämt. De har därmed inte stått till förfogande för arbete i direktivets mening.

Arbetsdomstolen klargör att domstolen inte genom domen tagit ställning till en situation då arbetsgivaren enligt kollektivavtal har rätt att beordra arbetstagaren att utföra arbete på ”mer avlägsna arbetsplatser”.

Ombud för Målareförbundet var förbundsjuristerna Annett Olofsson, 08-676 63 29, och Erik Grahn, 08-676 63 41.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera