Olovlig stridsåtgärd att anmäla till Konkurrensverket – Målarna kräver Måleriföretagen på miljonskadestånd

Report this content

Svenska Målareförbundet har den 26 maj 2021 väckt talan i Arbetsdomstolen mot Måleriföretagen och yrkat allmänt skadestånd för olovlig stridsåtgärd. Den 5 maj 2021 gjorde Måleriföretagen en anmälan till Konkurrensverket där det gjordes gällande att en bestämmelse i Måleriavtalet avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare är konkurrensbegränsande. Förbundet skriver i sin stämningsansökan att den aktuella kollektivavtalsbestämmelsen helt klart faller inom det fackliga kärnområdet och att konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsning inte är tillämpliga. Förbundet menar att Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket är gjord mot bättre vetande och i ond tro. Förbundet har yrkat att Måleriföretagen ska förpliktas betala en miljon kronor i allmänt skadestånd till förbundet för den olovliga stridsåtgärden.

Arbetsdomstolens mål nr A 76/21.

Ombud för förbundet är chefsjuristen Mattias Landgren (tfn 08-6766317) och förbundsjuristen Annett Olofsson (08-6766329)

Prenumerera