Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning

En medlem i Handelsanställdas förbund lider av fibromyalgi och har med anledning av detta en konstaterad arbetsförmåga om fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Medlemmen fick dock under en period arbeta mer än fem timmar vissa dagar. Detta gjorde att medlemmens besvär försämrades och att hon därför blev sjukskriven en period om 100% följt av en period om 75%.

Förvaltningsrätten nekade medlemmen sjukpenning med anledning av att arbetsförmågan inte ansågs vara nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till ordinarie arbete. Förklaringen till detta var att arbetstidens förläggning inte ska påverka en individs rätt till sjukpenning, medlemmen hade ansetts kunna arbeta 25 timmar per vecka och arbetsförmågan ansågs således inte ha varit nedsatt.

Kammarrätten framhöll dock att medlemmens symptom, deras omfattning samt hur de inskränker hennes arbetsförmåga framgår av de medicinska underlagen. Utredningen visar att medlemmens arbetsförmåga var helt nedsatt respektive nedsatt med tre fjärdedelar i förhållande till det vanliga arbetet under den aktuella perioden. Det saknar enligt kammarrätten betydelse att medlemmen annars bedömts ha en arbetsförmåga om fem timmar per dag fem dagar i veckan och huruvida det är arbetstidens förläggande som har orsakat de förvärrade symtomen. Det avgörande är i stället i vilken utsträckning hon faktiskt haft någon arbetsförmåga under perioden. Medlemmen har därför rätt till sjukpenning.

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4988-19. Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av Handelsanställdas förbund och ombud var förbundsjurist Lina Gertzell, 08-676 63 65.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera