Polismyndigheten struntade i regeringsformen – förtjänar allvarlig JO-kritik

Report this content

Justitieombudsmannen (JO) har granskat hur Polismyndigheten hanterat två beslut från Statens Överklagandenämnd (SÖN) där nämnden undanröjt beslut som Polismyndigheten fattade i samband med två rekryteringar till Nationella operativa avdelningen år 2015.

Två poliser, som sökt varsin chefstjänst, hade förbigåtts vid rekryteringen och överklagade därför besluten till SÖN som undanröjde de beslut som Polismyndigheten fattat. Polismyndigheten vägrade dock att följa SÖN:s beslut.

JO riktar nu allvarlig kritik mot Polismyndigheten.

JO konstaterar att det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Det är därför oacceptabelt att Polismyndigheten inte lojalt har följt och inrättat sig efter nämndens beslut. Genom sitt agerande har Polismyndigheten satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel och kullkastat SÖN:s kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut. 

Fredrik Westin, förbundsjurist vid Polisförbundet, är positiv till att JO nu tydligt fastslagit att Polismyndigheten är skyldig att lojalt respektera och rätta sig efter det som en överinstans har bestämt.

  • Polisförbundet har under lång tid drivit frågan om att Polismyndigheten ska följa regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut. Det här är ett viktigt klargörande. Det är en viktig rättssäkerhetsfråga att det finns en fungerande kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut, både utifrån ett medborgar- och medlemsperspektiv, säger Fredrik Westin.

Förbundsjurister vid LO-TCO Rättsskydd, Anne Alfredson, 08–676 63 25 och Maria Fridolin, 08–676 63 07, har företrätt de två poliserna.

JO:s beslut dnr 4816-2018 respektive 4835-2018

Prenumerera