Rätt till 1 miljon kronor i försäkringsersättning för arbetsskada trots att medlem accepterat att gå i förtid på grund av arbetsbrist

En medlem i fackförbundet Ledarna har fått rätt till inkomstförlustersättning från AFA Trygghetsförsäkring för sin arbetsskada, trots att han efter skadan frivilligt valt att acceptera att avsluta sin anställning och ta ut avtalspension med anledning av en större omorganisation på arbetsplatsen.

AFA Trygghetsförsäkrings inställning var att medlemmen inte hade avslutat sin tjänst på grund av arbetsskadan, utan att skälet var arbetsbrist. AFA Trygghetsförsäkring fann därefter att medlemmen med hänsyn tagen till konjunkturen på den lokala arbetsmarknaden sannolikt inte skulle ha erhållit någon annan tjänst innan han skulle ha blivit ålderspensionär.

I målet kunde vi visa att medlemmen med stor sannolikhet skulle ha kunnat ha kvar sin tjänst som chef om han inte på grund av arbetsskadan accepterat en frivillig avgångslösning. Turordningsreglerna hade inte tillåtit att arbetsgivaren skulle ha sagt upp medlemmen. Vi kunde med stöd av den bevisning som förelåg i målet visa att det var arbetsskadan som medförde en helt nedsatt arbetsförmåga i den tjänst som medlemmen hade haft och att medlemmen om han inte hade blivit arbetsskadad skulle ha haft kvar sin tjänst hos arbetsgivaren. Omprövningsavdelningen hos AFA Trygghetsförsäkring delade vår uppfattning och ändrade bolagets beslut så att man vid bedömningen av inkomstförlusten ska utgå från att medlemmen skulle ha haft kvar sin tjänst som chef.

Utgången medför att medlemmen erhållit drygt 1 miljon kronor i kompletterande försäkringsersättning genom AFA Trygghetsförsäkring.

Ombud i målet var förbundsjurist Ulf Lejonklou, 08-676 63 57

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera