Samhallanställd fick tillbaka jobbet

Report this content

En Samhallanställd medlem i IF-Metall som avskedats bla. på grund av ett otrevligt meddelande på Facebook till en person han tidigare arbetat med får jobbet tillbaka. Samhall menade att meddelandet var ett avskedsgrundande hot.

Arbetsdomstolen kom fram till att meddelandet visserligen inte kunde ses som ett verkligt hot men att den sortens beteende är sådant att det inte ska behöva tålas i ett anställningsförhållande. Domstolen menade dock att det måste ställas högre krav på Samhall än på andra arbetsgivare när det gäller förebyggande arbete för att undvika brister i de anställdas agerande när agerandet har samband med anledningen till att den anställde fått arbete hos Samhall. Domstolen kom fram till att medlemmens agerande hade samband med hans funktionshinder och Samhall borde därför ha försökt komma till rätta med problemen i stället för att direkt skilja honom från anställningen.

Enligt kollektivavtalets bestämmelser fick medlemmen därmed tillbaka sin tjänst men hade inte rätt till något allmänt skadestånd.

Ombud för IF Metall och medlemmen var förbundsjuristen Sonia Ericstam vid LO-TCO Rättsskydd, 08-6766337.

Prenumerera