Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Förvaltningsrätten har funnit att semesterersättning ska räknas med vid fastställande av dagsförtjänsten, dvs den genomsnittliga inkomst som arbetslöshetsersättningen baseras på.

Unionens arbetslöshetskassa hade i det överklagade beslutet bedömt att den semesterersättning som en av Unionens medlemmar hade fått i samband med anställningens upphörande inte skulle räknas med i dagsförtjänsten. Arbetslöshetskassans beslut ligger i linje med vad som gällde förr då det krävdes att ersättning skulle utgå regelbundet för att kunna medräknas. Lagen ändrades dock år 2009 och Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett krav på regelbundenhet inte längre får ställas.

Förvaltningsrätten skriver i domen att det faktum att krav på regelbundenhet inte får ställas innebär att arbetslöshetskassan inte har haft fog för att utelämna semesterersättningen vid beräkning av dagsförtjänsten. Förvaltningsrätten delade således vår bedömning om att semesterersättningen ska medräknas. Denna uppfattning har också Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen givit uttryck för.

Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 4093-18. Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av Unionen och ombud var förbundsjurist Lina Gertzell, 08-676 63 65.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera