Snickare friad från åtal rörande vållande till kroppsskada (dom Göteborgs tingsrätt, mål B 6602-20)

Report this content

När en snickare som arbetade med ett fönster i en lägenhet skulle stänga fönstret tappade han taget om fönstret som svängde upp i sitt yttre läge och därefter föll till marken. Fönstret träffade en man i huvudet. Mannen ådrog sig skador i form av ett sår på huvudet och diskbråck. Domstolen har kommit fram till att snickare inte varit oaktsam och frikände honom samt avslog den skadade mannens yrkande om skadestånd för kränkning och sveda och värk.  

Medlemmen hade rättshjälp genom sin fackliga organisation Byggnads.

Ombud var förbundsjuristen Anne Alfredson.

Prenumerera