Vissa installatörer anses vara säljare

Report this content

Arbetsdomstolen har i dom AD 2022 nr 23 avgjort vilket kollektivavtal som är tillämpligt för arbetet med att installera trådlösa hemlarm hos en av Verisures franchisetagare Hometec Security Sverige AB. Arbetsdomstolen har kommit fram till att arbetet huvudsakligen är tjänstemannaarbete och att Unionens och inte Svenska Elektrikerförbundets kollektivavtal är tillämpligt på arbetet.

Prenumerera