Lars Blecko utses till koncernchef till dess att en ny koncernchef tillträder

Den 24 juni 2015 kommunicerades att Jarl Dahlfors, vd och koncernchef i Loomis, har valt att lämna sin anställning i Loomis. Rekryteringsprocessen att utse en ny koncernchef har påbörjats. Jarl Dahlfors kommer att kvarstå i sin befattning till och med den sista augusti 2015.

Från och med den 1 september 2015 kommer Lars Blecko, vice vd och regionchef USA, utöver sin tjänst i USA, att överta ansvaret som koncernchef till dess att en ny koncernchef tillträder.

-  Lars var koncernchef och vd för Loomis under åren 2008-2013 och gjorde ett utmärkt arbete med att leverera kontinuerliga förbättringar av rörelsemarginalen. Han ledde arbetet med att börsintroducera Loomis på Nasdaq OMX Stockholm och på ett framgångsrikt sätt styrde han Loomis till att nå sina finansiella mål. Genom att Lars accepterat tjänsten som koncernchef säkerställs kontinuiteten till dess att en ny koncernchef är på plats, kommenterar Loomis styrelseordförande Alf Göransson.

2015-07-31

Alf Göransson
Styrelseordförande

Loomis växel: 08-522 920 99

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2015 kl. 07:45.

Taggar: