Cleantech Invest ökar sitt ägande i Nuuka till 48,1% genom byte av aktier

Cleantech Invest har ingått avtal om byte av aktier med grundaren av Nuuka, Mikko Maja, samt ytterligare tre av Nuukas grundare. Efter aktiebytet, kommer Cleantech Invests ägande i Nuuka att öka till ca 48,1%. Det slutgitliga antalet förväntas anges den 29.11.2017 och kan komma att justeras något beroende på potentiellt deltagande från ytterligare aktieägare.

Betalning av aktierna kommer att ske genom att 143 100 nya A-aktier ges ut, och erbjuds för teckning till Mikko Maja och de övriga säljarna.

Teckningspriset betalas genom överlåtelse av totalt 477 A-aktier i Nuuka till Cleantech Invest Plc. Aktierna representerar ca. 11,1% av samtliga aktier i Nuuka Oy och 0,7% av samtliga aktier i Cleantech Invest.

“Nuukas mjukvara skapar värde för både hyregäster och fastighetsägare vilket är ett väldigt attraktivt erbjudande. Inom energiområdet ser vi att det är på väg att bli lika värdefullt att äga industri- och fastighetsdata som konventionella energiproducerande enheter. Vi tror att Nuuka har potential att bli världens första “virtuella energibolag” inom fastighetsområdet och ha en viktig roll i att erbjuda balanserande tjänster till energinätet. Företaget växer snabbt och vi tror kort och gott att de är på väg att bli en internationell stjärna” säger Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest och fortsätter "en av anledningarna till att Cleantech Invest börsnoterades var möjligheten att använda  våra aktier som betalning i bolagsköp, och aktiebytet med Nuuka är ytterligare ett sådant avtal som jag tror skapar värde för våra aktieägare."

Det totala antalet aktier i Cleantech Invest  efter registrering av de nya aktierna är  22,094,090, av vilka 4,569,031 är K-aktier och 17,525,059 A-aktier. De nya A-aktierna i Cleantech Invest kommer att handlas  på NASDAQ First North Finland.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar