Cleantech Invest överför avtal om likviditetsgaranti till Pareto Securities

Cleantech Invest avtal för likviditetsgaranti överförs från S-Pankki Oy to Pareto Securities AB. Det nya likviditetsavtalet täcker handel på First North Stockholm.

S-Pankki Oy har informerat bolaget att de inte längre erbjuder sina kunder tjänsten likviditetsgaranti. Tjänsten från S-Pankki har endast avsett handel på First North Helsinki och avslutas 31.5.2017.  

Det nya avtalet med Pareto Securities som avser handel på First North Stockholm startar med omedelbar effekt 9 Maj, 2017.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Dokument & länkar