Cleantech Invest parallell listar i Stockholm Q1 2016 - G&W Fondkommission vald som rådgivare

Så som tidigare annonserats har Cleantech Invest undersökt möjligheterna till en parallel listing på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission har nu valts för att hantera processen och tiden för genomförande av listningen är strax efter nyåret.
 
Cleantech Invest har som mål at bli Europas ledande accelerator inom cleantechområdet. Parallell listning är ett viktigt led i strategin för att uppnå detta. Det finns ett stort investeringsintresse för miljöförbättrande lösningar i Sverige och en parallell listning kommer att göra det lättare för svenska investerare att bli aktieägare i Cleantech Invest.
 
För att säkerställa likviditet i aktien planerar Cleantech Invest att genomföra en mindre emission på I storleksordningen 1 MEUR med en option kopplad till varje aktie att teckna mer till en högre kurs under en begränsad tid.  Processen är påbörjad och mer detaljerad information kommer att presenteras i ett kommande Investor memorandum.
 
VD Alexander Lidgren kommenterar: “Vi är väldigt nöjda att börja jobba med G&W. Flera av företagen de har introducerat på marknaden  har presterat exceptionellt väl de senaste åren. De har varit rådgivare åt ett antal ledande cleantechföretag och vår bedömning är att de förstår marknaden väl. Jag är personligen väldigt glad att ta vår aktie också till den svenska aktiemarknaden och är övertygad om att G&W har ett bra nätverk för att attrahera en professionell investerarbas  till Cleantech Invest, vilket kommer att gynna samtliga aktieägare.”
 
Micael Wikberg, VD G&W kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att blivit valda som rådgivare till ett så prestigefyllt företag som Cleantech Invest, vars utveckling vi har följt med intresse under en längre tid. Cleantech Invest har en mycket snabbväxande portfölj av bolag inom cleantech sektorn. Företagets strategi är nu att etablera sig fullt ut på den svenska marknaden som en professionell och mycket trovärdig accelerator inom den snabbt växande cleantechsektorn. Vi är övertygade att vi kommer att kunna assistera Cleantech Invest i att åstadkomma sina ambitiösa planer, genom att vidga deras investerarbas i en parallel-listning med tillhörande emission”.


Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. +46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. +358 9 682 9500

G&W Fondkommission. www.gwkapital.seCleantech Invest focuses on clean energy and efficient use of natural resources. The company has minority ownerships in a diversified portfolio of companies and is actively looking for new capital light and high impact businesses within the cleantech universe. Cleantech Invest invests in the most promising early-stage and growth cleantech companies in Finland, Sweden and in the Baltic Sea area. The company management team members are international pioneers in cleantech investing. Cleantech Invest is also a designated Accelerator in the Vigo Program initiated by the Ministry of Employment and the Economy. www.cleantechinvest.com.

Prenumerera

Dokument & länkar