Cleantech Invest portföljbolag Enersize avtalar om installation i Scanias Södertäljefabrik

Enersize har avtalat med Scania om installation av bolagets system för mätning och analys av industriella tryckluftssystem i Scanias Södertäljefabrik.  

Enersize har med detta avtal tecknat sju nya avtal avseende Enersize system för tryckluftsmätning samt analys och optimering sedan årsskiftet. Av dessa sju avtal har sex slutits i Kina.

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren kommenterar:

 ”Installationer i större fabriker på europeisk mark är viktigt för Enersize och att sjösätta den nya mjukvaran i skarpt läge hos en referenskund som Scania är den bästa möjliga starten på europeisk marknadsbearbetning.” 

Cleantech Invest äger 37.7% av Enersize.

För full press release, se Enersize hemsida: http://enersize.com/nyheter/ 

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar