Cleantech Invest tar in lånekapital

Fram tills nu har Cleantech Invest endast använt eget kapital för investeringar men portföljbolagens intäkter har under senaste tiden växt till en nivå som gör att företaget nu bedömer det lämpligt att resa sitt första lånekapital, via en kredit på 1MEUR från Nordea.

I strategiuppdateringen som publicerades tidigare i år angav Cleantech Invest att bolaget kontinuerligt utvärderar förutsättningarna för ytterligare värdeskapande genom intern omstrukturering såsom delning och kapitalutdelning, såväl som omstrukturering av balansräkningen.

VD Alexander Lidgren:

”Sedan Cleantech Invest noterades 2014 har aktien haft en genomsnittlig tillväxt på över 50% per år.  Det är vår ambition att ha fortsätt hög värdetillväxt och vi utvärderar kontinuerligt nya sätt att öka aktieägarvärdet. Allteftersom vår portfölj mognar och innehav blir mer likvida uppstår nya möjligheter och vi kommer att ta vara på dem när vi bedömer det lämpligt.”

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Dokument & länkar