Cleantech Invests portföljbolag Eagle Filter erhåller order från återkommande kund

Cleantech Invests portföljbolag Eagle Filters har signerat en order på 300 000 euro från IEC, den största elleverantören i Israel. IEC har använt Eagles luftfiltreringsprodukter i flera år och uppnått tydliga ekonomiska och miljömässiga fördelar. Ordern visar återigen på lojaliteten hos Eagles kunder. Hittills har ingen av Eagles kunder beslutat att byta tillbaka till traditionell filtrering efter att ha sett fördelarna med att använda Eagles teknologi.

Eagle Filters möjliggör betydande bränsle och därmed koldioxidbesparingar för den globala energibranschen. Bolaget erbjuder högeffektiv filtrering av in-luften till gaseldade kraftverk. Genom att utnyttja Eagles teknologi i befintliga gaskraftverk uppnår energiproducenterna besparingar i intervallet 1-3 miljoner euro per kraftverk årligen och minskar samtidigt både koldioxidutsläppen och luftföroreningar i städerna. Besparingarna beror främst på ökad bränsleeffektivitet hos turbinerna på grund av mindre nedsmutsning av kompressorblad när insugningsluften effektivt rengörs.

Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest kommenterar:

“När vi mätte vår portföljs miljöpåverkan, är koldioxidbesparingarna som Eagle åstadkommer de största av alla våra portföljbolag, vilket har att göra med skalan på dessa turbiner. Varje gång Eagle landar ett kontrakt med en elleverantör har det en tämligen drastiskt effekt på den mängd gas  som behöver användas  för att producera den elen.”

Eagles filterteknik används för närvarande av kunder i flera länder i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika och Afrika. En av Eagles kunder är Engie, världens största operatör av gaseldade kraftverk, som godkände Eagles filterlösningar efter en lång och grundlig  testprocess.

Eagles intäkter fördubblades under första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016. Tekniken har under de senaste två åren testats av några av världens största gasturbinoperatörer med utmärkta resultat och dessa kunder överväger nu att utnyttja teknologin i stor skala. Totalt finns det cirka 10 000 gasturbiner i världen som kan dra nytta av Eagles lösningar, med en potential att årligen spara 7,5 miljarder EUR.

Cleantech Invest äger 28% av Eagle Filters, med möjligheter att öka ägandet till 40%. Cleantech Invest har meddelat att de kommer att stödja och accelerera Eagle Filters som ett av sina kärninnehav.

"IEC har varit en viktig kund för oss och är en global pionjär i att utnyttja effektiv filtrering. Vårt nära samarbete med IEC för att testa våra produkter har varit viktigt för vår forskning och utveckling. Efter att ha verifierat uppnådda bränslebesparingar i flera år har IEC indikerat att de kommer att införliva Eagles teknologi i ett flertal ytterligare gasturbiner", säger Juha Kariluoto, VD Eagle Filters.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Juha Kariluoto, Managing Director of Eagle Filters. Tel. 358 40 9011 340 , juha.kariluoto@eaglefilters.fi

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar