Cleantech Invests portföljbolag Nocart erhåller 14MUSD order för 10MW solkraftverk i Kenya

Cleantech Invest Oyj

PRESSMEDDELANDE

04.12.2017, 08:30 (EEST)

Nocart har tecknat avtal för leverans av ett nätanslutet 10MW solkraftverk till ett oberoende kraftproducerande företag (IPP) i Kenya. Projektet är planerat att starta omedelbart och första leveranser från Nocart beräknas till 6 månader efter betalning. Värdet av affären för Nocart är 14 MUSD. Cleantech Invest (under namnändring till Loudspring) äger 19,3% av Nocart.

“Elektrifieringen av Afrika fortsätter att växa och med Nocarts närvaro i flera afrikanska länder spelar de nu en avgörande roll för att se till att denna elektrifiering frånkopplas ökade koldioxidutsläpp. Med undertecknandet av detta kontraktet i Kenya har Nocart visat att de kan ta stora projekt från sin massiva projektpipeline till det kritiska stadiet att sluta ett köpavtal. Vi är glada att se att Nocart tar en växande roll i att lysa upp Afrika ", säger Alexander Lidgren, VD för Cleantech Invest.

Nocart VD Vesa Korhonen kommenterar:
"Som jag har sagt tidigare är möjligheten för Nocart i Afrika enorm och vår pipeline har ökat till 1,3 miljarder euro för projekt under förhandling. Detta nya kontrakt breddar vår kundbas och jag kan inte beskriva hur stolt jag är över hela teamet i Nocart för deras outtröttliga ansträngningar. Jag tror att den här affären kommer att bli den första av många kontrakt framöver. “

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar