Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk kemiindustri

Enersize har tecknat ett avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till över 8MW och besparingspotentialen uppskattas kunna uppgå till ca 5 miljoner kWh per år.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersize system.

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren kommenterar:

“Detta är en stor kund i ytterligare ett segment, den här gången kemiindustrin, vilket visar hur gångbar Enersize lösning är för flera olika typer av industrier. Det är såklart också bra nyheter inför Enersize planerade notering på Nasdaq First North den 15 Juni.”

Cleantech Invest äger 36.6% av Enersize.

Full press release finns tillgänglig på Enersize web:

English: http://enersize.com/news/ Svenska: http://enersize.com/nyheter/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Christian Merheim, arbetande styrelseordförande, Enersize Oy. Tel. 46 70 818 28 53, christian.merheim@enersize.com

Enersize i korthet

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize i genomsnitt 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. På Enersize största marknad, Kina, förbrukar tryckluftsystem så mycket som 10% av all använd el. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland existerande kunder finns bland annat världens största tillverkare av plattskärmar, välkända biltillverkare och stålverk. www.enersize.com 


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar