Finansiell kalender för Loudspring Plc 2018

Loudspring Oyj

BOLAGSMEDDELANDE 

09.01.2018, 13:00 (EEST)

Cleantech Invest Plc kommer under 2018 att publicera följande finansiella rapporter: 

  • Bokslutskommunike för perioden 1 Januari - 31 December 2017, Onsdag 28 Mars 2018 
  • Q1 Sammanfattning för perioden 1 Januari – 31 Mars 2018, Fredag 20 April 2018
  • Delårsrapport för perioden 1 Januari - 30 Juni 2018, Fredag 31 Aug 2018.
  • Q3 Sammanfattning för perioden 1 Juli – 31 September 2018, Onsdag 31 Oktober 2018
  • Ordinarie bolagsstämma förväntas hållas Fredag den 20 April 2018. Kallelse till bolagsstämma kommer att publiceras senare.  

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Loudspring i korthet

Loudspring är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker LOUD och på First North Sweden under ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar