Loudspring förvärvar majoritetsandel i Eagle Filters för att spara energi för energibolag

Loudspring Oyj

BOLAGSMEDDELANDE 

18.01.2018, 08:30 (EEST)Loudspring har förvärvat en majoritetsandel i Eagle Filters. Med detta förvärv tar Loudspring det första steget mot att bli en operativ företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser. Efter transaktionen äger Loudspring 63,4%, gentemot tidigare 34%. Transaktionen inkluderar en investering om 300.000 EUR i Eagle Filters samt aktiebyten med grundarna av Eagle Filters. Efter transaktionen ökar antalet A -aktier i Loudspring med 128 788, vilket representerar 0,5 av totala antalet aktier efter transaktionen. Priset för en aktie i Loudspring är 2,64 i aktiebytestransaktionen. Avtal har gjorts med Eagle Filters och dess nuvarande ägare som ger Loudspring möjligheten att öka ägandet ytterligare till 80%. Eagle Filters intäkter var ca 1.9 MEUR 2017 (oreviderade). Genom användandet av Eagles produkter är den totala besparingspotentialen för energibranschen mer än 10 miljarder USD årligen.

Införlivandet av Eagle Filters i Loudspring-gruppen är i linje med strategiuppdateringen som släpptes i december där Loudspring meddelade intentionen att konsolidera ett urval av sin portfölj med hög tillväxt, är nära eller redan lönsamma och har låga kapitalbehov. Eagle Filters stämmer överens med dessa kriterier.

Eagle kommer med tillgång till välrenommerade globala kunder inom den globala energibranschen där de möjliggör betydande besparingar i bränsleanvändning och koldioxidutsläpp. Företaget har en expanderande produktportfölj som innehåller högeffektiv luftfiltrering av inluft, inlufts-kylning och molnbaserad mjukvara för realtidsövervakning av kraftverk. Produkterna är i användning i gasturbiner och generatorer.

Eagle är i en mycket intressant fas i sin tillväxt då de har bevisat sin förmåga att spara flera miljoner USD per kraftverk och då produkterna är installerade och i bruk hos några av de största energibolagen i världen, däribland Engie, världens största operatör av gasturbiner. Loudsprings operativa, marknadsföring, affärs- och tillväxtkompetens kommer nu att vara en viktig del i satsningen på ökad tillväxt i Eagle framöver. Eagle fortsätter att verka i befintlig juridisk form under Loudsprings paraply.

Alexander Lidgren, VD Loudspring kommenterar:

"Loudspring går in i ett nytt skede, där vi omvandlas till en företagsgrupp med fokus på att spara naturresurser. Som ett första steg har vi nu vårt egna företag med fokus på resurseffektivitet för energibolag. Att sikta på globalt ledarskap i noggrant utvalda marknadssegment genom att konsolidera portföljbolag till majoritets- eller helägda företag är ett av målen i vår uppdaterade strategi, ett annat är att ta en eller flera av våra affärsenheter till hög lönsamhet och källa till betydande vinstutdelningar."

Juha Kariluoto, VD Eagle Filters kommenterar:

“Loudsprings ökade ägande och det tillväxtkapital som är kopplat till det ger oss möjlighet att koncentrera oss på vår just nu viktigaste uppgift – försäljning. Våra produkter har utan tvivel påvisat både sin effektivitet och pålitlighet, vi har haft god orderingång senaste tiden och har nu möjlighet att fokusera på tillväxt. Nyligen erhållna beställningar från återkommande kunder i IEC och Engie är bra exempel på att de litar på vår teknik och nya kontrakt från både Asien och Europa speglar intresset för de intäkter vi generera åt våra kunder. ”

Lidgren fortsätter:

“Eagle är unika i sin förmåga att åstadkomma stora minskningar i koldioxidutsläpp globalt med lösningar som är enkla att installera och med korta återbetalningstider för energibolagen. Vi är extremt nöjda att de är det första bolaget vi nu konsoliderar till Loudspring och vi ser fram emot att accelerera dem med resurser både från Europa och USA.”

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@loudspring.earth

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januar 2018 kl. 07:30 CET.

Loudspring i korthet

Loudspring är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker LOUD och på First North Sweden under ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar