Loudsprings Nuuka får ny större svensk kund inom kommersiella fastigheter.

Nuuka har tecknat avtal med ICA Fastigheter. ICA Fastigheter testar Nuuka's programvara i ett pilotprojekt för att övervaka, analysera och förbättra energieffektiviteten i tre fastigheter. Hittills har försöksperioden för Nuukas Connect and Create-programvaran varit lyckad.

Samarbetet har som mål att utvärdera hur ICA kan skapa än mer effektiva och hållbara byggnader genom digital innovation. 

Genom att nyttja Nuuka’s programvara kan brukaren analysera och optimera sin totala energianvändning, samt även sin egenproducerade energi från dess värme- och kylanläggningar. Samtidigt optimeras ventilationen för att förbättra inomhusluftkvaliteten. HVAC-processdata från byggautomatiseringssystemet kan också användas i maskininlärningsmodeller för att automatisera och optimera processerna ytterligare i framtiden. Dessutom, när alla data samlas i en plattform, uppstår möjligheter till innovation och nya affärsidéer.

Susanne Hedblom, Nuuka Solutions

"Genom att tillhandahålla en plattform med alla byggdata kan Nuuka skapa värde för alla typer av fastighetsägare, tjänsteleverantörerna och hyresgäster eller kunder som använder byggnaden. När du har all data på ett ställe kan du verkligen optimera, uppfinna och göra förbättringar i byggnaderna och därigenom öka fastighetsvärdet väsentligt. Vi är väldigt glada att ICA har valt oss som samarbetspartner i detta pilotprojekt."

Alexander ‘Bigge’ Lidgren, CEO Loudspring 

“Vi gratulerar ICA till att ha valt Nuuka för att förbättra effektiviteten i deras fastigheter. Vi vet att när Nuuka installeras i en byggnad, förbättras effektiviteten per och fatsigheten blir mer värdefull per kvadratmeter.” 

Loudspring har nyligen ökat sitt ägande i Nuuka baserat på potentialen i digitialisering av fastighetsbranchen  i kombination med den nöjda kundbas bolaget uppnått hittills.

När Nuuka programvara används i större fastighetsportföljer, kan realvärden skapas och fastighetsförvaltare kan säkerställa att de uppfyller striktare krav på miljö och hållbarhet hos aktieägare och medlemmar.

Ytterligare information:

Susanne Hedblom, försäljnings- och marknadschef, Nuuka Solutions, +46 76 17 64 604

Om Nuuka:

Nuuka Connect & Create Software Solution gör dina byggnader till ett bra ställe att jobba och leva i. Nuuka är en ledande leverantör av analyslösningar för hantering av stora mängder fastighetsdata med huvudkontor i Finland. Vår SaaS-baserade programvara konsoliderar befintlig byggnadsdata i ett enda användargränssnitt och hjälper fastighetsägare och användare att inte bara rapportera utan även att analyserar och förstår orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft och hållbarhet. Nuuka omvandla data från fastigheterna till användbar information att i realtid. Vilket gör att Nuukas användare enkelt kan få en överblick över sina fastigheter, vilket i sin tur möjliggör bättre fastighetsförvaltning och ökade fastighetsvärden.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Loudspring i korthet

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar