Q3 2017 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Observera att detta inte är en heltäckande rapport av alla händelser under kvartalet, inte heller är det på något sätt en ekonomisk resultatrapport. Det är dock avsett som en sammanfattning av de viktigaste händelserna som är offentliga och som påverkar oss och vår portfölj under kvartalet.

I dessa kvartalssammanfattningar kommer vi inte att kommentera utvecklingen i varje portföljbolag. Vi fokuserar istället på de bolag som har uppnått milstolpar eller haft en utveckling som motiverar att vi omnämner den.

Generell utblick

Vi fortsätter att se att, hur man än mäter det, är Norden motorn för den rena teknikens utveckling i världen. Den globala efterfrågan för våra lösningar växer ständigt. Vårt engagemang i portföljbolagen har även det stadigt ökat och vi planerar att trappa upp den trenden ytterligare framöver. Vi har all anledning att tro att Cleantech Invest kommer att kunna fortsätta den starka utveckling vi haft tills nu och vi utvecklar nu vårt arbete och strategi för att fullt ut kunna fånga det värdet vi tror kommer skapas som ett resultat av den grund vi lagt med vår nuvarande portfölj. Vi har meddelat att vi ska publicera en uppdatering av vår strategi på vårt Sexy Truth Impact Event i Helsingfors den 29 november.

Betydande händelser i Cleantech Invest

Vi har gjort en partiell exit i Enersize. Avkastningen på investerat kapital är ca 11,3 gånger (1030% värdeökning). Försäljningen representerar 2,3% av bolaget och gav ungefär 498 000 euro till Cleantech Invest. Vårt nuvarande effektivt ägande är därmed 35,9%. Aktierna köptes av utvalda investerare med uttalat intresse för bolaget. Vi gör följande uttalande beträffande vårt framtida engagemang i företaget: Vi tror att Enersize är på väg att bli en global ledare i mjukvara för hantering av tryckluftssystem. Detta har ännu inte reflekterats i det nuvarande marknadsvärdet. Som den största aktieägaren av Enersize avser vi att aktivt fortsätta bidra till att uppnå detta mål genom att använda oss av vårt globala nätverk, såväl som vår kommunikationsplattform som resurser för detta. Vi är, med andra ord, glada att förbli den största aktieägaren i företaget och glada att visa våra nuvarande aktieägare den avkastning vi kan uppnå, samtidigt som vi behåller den största möjligheten till uppsidan, genom att investera tidigt i de rätta tillväxtbolagen. I augusti 2017 släppte vi på Cleantech Invest vår första dokumentär med Enersize och deras arbete i Kina. Dokumentären är tillgänglig på vår youtube-kanal och den är väl värd att se för att veta mer om Enersize: https://www.youtube.com/watch?v=9UCjK8lvIEc .  

Vi ökade vårt ägande i högpresterande bolaget ResQ Club från 8.7% till 14.7%. Företaget har ökat försäljningen exceptionellt väl under den senaste perioden.

Cleantech Invest deltog i ett konsortium som garanterade Swap.com’s kommande finansieringsrunda, med ett garantiåtagande på 1.5M euro.

Fram tills nu har Cleantech Invest bara använt eget kapital för investeringar men utvecklingen av portföljbolagens försäljning har under senaste perioden växt till en nivå där Cleantech Invest nu anser det motiverat att för första gången ta in lånekapital. Under kvartal tre upptogs därför en kredit om 1 miljon euro från Nordea Bank.

Under kvartalet har vi fokuserat våra egna ansträngningar framförallt på nuvarande bolags internationella tillväxt, genom att hjälpa dem med tillgång till internationellt kapital, nätverk och marknader.

Cleantech Invest har ingått ett samarbete med finska längdskidåkaren Matti Heikkinen. Detta är det första partnerskapet med en varumärkesambassadör mellan Cleantech Invest och en professionell idrottsutövare. Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Vi öppnade permanent kontor i Stockholm, som leds av Cleantech Invest partner och grundare Timo Linnainmaa och vårt kontor i Los Angeles har utökats med Antonio Gallizio som för med sig ett omfattande nätverk såväl som kunskap, med en bakgrund inom “family office” investeringar såväl som vid LA Cleantech Incubator. Los Angeles kontoret stödjer flera av portföljbolagens USA-satsningar, såsom Nuuka, Eagle och Sofi Filtration. 

Betydande händelser i portföljbolag

Jämfört med den första halvan av 2016, mer än fyrdubblades försäljningen i våra bolag under första halvan av 2017. Under Q3, har stark tillväxt fortsatt hos flera bolag. Ett par av de senaste utvecklingarna inkluderar:

Enersize listades i juni 2017 på Nasdaq First North Stockholm och reste 28MSEK (innan transaktionskostnader). Per 25:e oktober 2017 handlades aktien för 7,80 SEK, en prisökning på +13% jämfört med emissionen i samband med noteringen. Enersize siktar på fyra ytterligare avtal med kunder under Q4 2017 för att uppnå det utsatta målet med 10 nya kontrakt under 2017. Företaget signerade sex nya kundavtal i ett brett urval av industrier under första halvan av 2017, tre i mars 2017 och tre i juni 2017. För fullständig information om Enersize utveckling, var god läs Enersize 2017 H1 rapport som är tillgänglig att ladda ned från Enersize hemsida. Enersize kommer att publicera en Q3 sammanfattning den 27:e november 2017, som kommer vara tillgänglig för nedladdning från www.enersize.com/rapporter/ 

Nuuka som expanderade till Sverige för bara ett halvår signerade flera nya välrenommerade kunder i Sverige och Finland. Nuuka fortsatte att leverera sina huvudprojekt för både nya och existerande kunder både i Norden, USA och Kina. Dessa projekt inkluderade ett antal nya funktionaliteter såsom den första applikationen för ”demand & response”. Under Q4 kommer företaget leverera sitt första stora projekt i USA, till det internationella högkvarteret för ett Global Fortune 500 bolag.

Sofi Filtration slutförde framgångsfullt tre nya installationer till kraftverk för att rena spillvatten från skrubbers (rökgasrening) utan att behöva Sofi personal involverade på plats. Två ytterligare order erhölls för samma applikation. Sofi labb-testade med framgång produkten för rening av spillvatten från marina SOx skrubbers. Bolaget fick sin första order för Sofi Filter till USA för en pilot inom olja och gassektorn. 

Nocart fortsätter göra framsteg med innevarande och kommande projekt i Afrika och Asien. Projektet i Zambia går framåt och den första delen av projektet är nu redo för leverans. Nocarts strategi för resten av 2017 och 2018 formas av deras omfattande projektpipeline och bolaget ämnar lansera nya produkter på nya internationella marknader. Biomassa och förgasningsteknik är lösningar där Nocart just nu koncentrerar sina egna utvecklingsinsatser. Innovationer in om dessa områden kommer att stödja att bolaget kan fortsätta den exceptionella tillväxt de haft de senaste fem åren.

Eagle Filters rapporterar att den europeiska marknaden för naturgas visar tecken på att ta fart under året vilket ökar Eagles potential där. Support och träning av samarbetspartners har varit i fokus för bolagets försäljningsaktiviteter. Eagle Filters arbetar med Cleantech Invest för att sätta upp försäljning på Amerikanska marknaden. Försäljningen överträffade förra årets försäljning redan i början av september.

Swap.com fortsatte genomföra sin tillväxtstrategi. Framförallt har PR-ansträngningarna haft effekt: Swap.com har synts i Vogue, People Magazine, och ett flertal TV shower. Swap.com bjöds också in som ett av de femton europeiska tillväxtbolagen som deltog i European Innovation Day i Silicon Valley. Tillbaka-till-skolan handeln var stark och nu förbereder Swap.com för handeln innan jul. Swap.com planerar att lansera sin Android app i november.

ResQ Club växte snabbare än någonsin tidigare under augusti och september och nådde 30 % tillväxt i årlig “run-rate” av försäljning över plattformen. Bara under Q3 räddade bolaget 100 000 måltider från att gå till spillo, ett antal som det tog bolaget hela sitt första år att nå. Majoriteten av tillväxten kom från Finland, och under Q4 kommer ResQ att koncentrera sig på att demonstrera skalbarheten i Sverige och Tyskland.

Watty utökar installationerna av Watty 500 med kunder i Stockholm. Under Q3 började bolaget komma ifatt sin slutsålda första produktionsomgång och de tar nu nya beställningar på Watty.io. Under Q4 kommer Watty släppa en betydande produktuppgradering och förhandlar paralellt kommersiella partnerskap med några av de största europeiska energibolagen.

Aurelia Turbines påbörjade serieproduktion av sina turbiner i Lappeenranta. De första leveranserna kommer att vara till finska kunder. Under Q4 kommer huvudfokus vara att bygga produktion och testkapacitet.

PlugSurfing växte sin användarbas snabbare än någonsin under bolagets historia, från 30 893 användare till 37 924 (22%). PlugSurfings betalbara laddnätverk växte från 45,876 laddpunkter till 49,100 (7%). Företaget vann en upphandling med Allego för att bli deras EMP lösning i Flanders regionen av Belgien, Plugsurfing erhöll även ett bidrag på 50,000 euro från tyska transportdepartementet. Produktuppgraderingar inkluderade förbättrade och uppdaterade lösningar för privata- och företagsägare av elfordon.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Dokument & länkar