Updatering rörande Loudsprings portföljbolag Nocart

Report this content

Loudspring Oyj

BOLAGSMEDDELANDE 

02.03.2018, 15:00 (EEST)

De senaste två åren har Nocart erhållit flera projekt i Afrika. Loudspring äger 19.3% av Nocart. Vi kommenterar vanligtvis inte spekulationer från aktiemarknaden men Loudspring har tillfrågats av flera investerare att kommentera  status rörande nuvarande projekt i Afrika. Med detta som bakgrund har Loudspring bett Nocart att förse marknaden med ytterligare information. 

Informationen från Nocarts VD Vesa Korhonen är följande:

 Projektet i Zambia på 200 MUSD som Nocart offentliggjorde i början av 2017 går framåt. Nocart har erhållit första betalningarna från projektet. Zambia-projektet har haft förseningar och kommer troligen att avvika från den ursprungliga tidsplanen.

Nocart offentliggjorde också nyheter i December 2017 om en 14MUSD order för ett 10MW solkraftverk i Kenya. Detta projekt har nu påbörjats och löper enligt plan.  

Nocart levererar produkter mot förbetalningar eller bankgarantier. Givet den projekt-baserade naturen av verksamheten, finns det från tid till annan stora kundfordringar i företagets bokföring. En stor majoritet av Nocarts kundfordringar har antingen betalats eller har en överenskommen betalningsplan, och för övriga kundfordringar  är betalningsplan under förhandling. 

Nocart förväntar att fortsatt stark intäktsökning kommer att återspeglas i redovisningen för 2017. 

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 14:00 CET.

Loudspring i korthet.

 Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar