Bra för Sverige att regeringen vill öka svensk mat i offentlig upphandling

Regeringen presenterade idag ett förslag om att Lagen om offentlig upphandling ska skärpas. Vid inköp av animaliska livsmedel i offentlig sektor ska det bli obligatoriskt med samma krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter. Detta för att svenska bönder inte ska drabbas av konkurrensnackdelar vid upphandlingen.

– Det är utmärkt och ökar möjligheten till att förskolor, skolmatsalar och äldreboenden serverar närproducerad svensk mat av hög kvalitet, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Köttdelegation.

LRF har under flera år argumenterat och arbetat för att upphandling av råvaror och livsmedel ska ske enligt de krav som anges i svensk lagstiftning. Det gäller all produktion av livsmedel. Upphandlingsmyndigheten har kriterier som ger stöd till offentliga inköpare att kunna köpa livsmedel, varor och tjänster som har producerats i landet. Det har lett till att andelen svenska livsmedel inom offentlig upphandling ökat de senaste åren.

– Men fortfarande är det allt för många kommuner som går efter lägsta pris. Det innebär att skolelever och äldre ofta får äta mat som producerats på ett miljömässigt sämre sätt eller med sämre djuromsorg och högre antbiotikaanvändning, säger Åsa Odell

Regelverket har hittills skapat osäkerhet både hos producenter och upphandlare i kravställandet. Det har lett till att upphandlare behövt vara innovativa när de skriver upphandlingsdokumenten för livsmedelsupphandling.  Många mindre kommuner har inte haft resurser för tidiga dialoger för att hitta lösningar som exempelvis kan öppna upp för mindre leverantörer.

Sommarens värme och torka har försatt många lantbruksföretag i en mycket svår situation. Alla initiativ som förenklar en ökad konsumtion av svensk mat är därför viktiga om Sverige ska ha en fortsatt inhemsk högklassig livsmedelsproduktion. 

– Det skapar förutsättningar för fler jobb och ökad matproduktion på ett klimatsmart sätt. Det är även avgörande för om vi ska lyckas genomföra den beslutade nationella livsmedelsstrategin och stärka Sveriges självförsörjning och beredskap i krissituationer, säger Åsa Odell.

Regeringens förslag omfattar i detta läge endast upphandling av animaliska produkter. LRF ser gärna att en lagskärpning kring andra livsmedel, exempelvis frukt och grönt, spannmål och mejeriprodukter.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77.
Fler pressmeddelanden finns på www.lrf.se/pressmeddelanden.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera