Dom ger skogsägare rätt mot Skogsstyrelsen

LRF Skogsägarna tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna reagerade starkt när Skogsstyrelsen förra året valde att publicera enskilda skogsägares anmälan att avverka sin skog. Många skogsägare har upplevt publicering av uppgifterna som en kränkning av den personliga integriteten. Förvaltningsrätten i Jönköping har i en dom gett skogsägarna rätt.

- Det är ett glädjande besked först och främst för Sveriges skogsägare men också för övriga medborgare och företagare. Domen visar att myndigheter inte kan publicera personuppgifter hur som helst utan medgivande. Skogsstyrelsens agerande har försämrat förtroendet för myndigheten, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF Skogsägarna.

Den svenska skogsägarrörelsen har kraftigt ifrågasatt skogsstyrelsens beslut och genom Södra stöttat en skogsägare att driva ett principmål. Domen visar att Skogsstyrelsen inte följt personuppgiftslagen.

- Avverkningsanmälningar är liksom många andra personuppgifter en allmän handling men ska därmed inte automatiskt publiceras. Offentlighetsprincipen är i första hand till för kontroll av myndigheter, inte av enskilda människor och företag. Jag förutsätter att Skogsstyrelsen omedelbart avbryter publiceringen av avverkningsanmälningar, säger Sven Erik Hammar.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

LRF är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom det gröna näringslivet. LRF har cirka 140 000 medlemmar, varav en stor andel äger och brukar skog. LRF Skogsägarna arbetar med skoglig näringspolitik samt är branschorganisation för skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna, med tillsammans cirka 110 000 skogsägande medlemmar.

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera