Ekobonde från Värmland är Årets nötköttsföretagare

Report this content

Hållbarhet i alla led är mantrat för Henrik Nisser på värmländska Alstrums Gård. Miljötänket handlar om allt ifrån att använda så lite balplast som möjligt, via lean production till ekologisk djuruppfödning. Hans nötkött börjar nu intressera finkrogarna i Karlstad. När Färjestad spelar match så får hockeypubliken njuta av Henriks ekokött.

– Kocken från finrestaurangen i Löfbergs arena kom ut hit till gården och valde själv ut köttet, säger Henrik Nisser som nu utsetts till Årets Nötköttföretagare i hela Sverige.

Det är nittonde året i rad som LRF i samråd med Sveriges Nötköttsproducenter utser Årets Nötköttsföretag. KRAV-certifierade Alstrums Gård är ett levande lantbruk med växtodling, nötköttsproduktion, skogsbruk, hästar och energiproduktion. Dessutom erbjuder gården både rumsuthyrning och frukost.

Det mesta av gårdens areal går till att producera ensilage och bete till gårdens cirka 400 dikor och ungdjur. Dikorna, som går ute hela sommarhalvåret tillsammans med sina kalvar, håller markerna öppna och producerar gårdens kött.

– Här är ju främst gräsmarker och vi jobbar med att förädla detta. Vi har valt att bygga ett stort rationellt stall för vinterdriften, säger Henrik Nisser.

Utöver vallproduktionen odlas vårvete och korn med sikte på försäljning av ekologiskt vetemjöl och ekologiskt djurfoder. På gården omvandlas även mer energi än vad den själv behöver. Alsterälven som rinner genom gården utnyttjas för att producera egen elkraft.

Henrik Nisser arbetar med tydliga strategier, uppföljning och systematiskt förbättringsarbete i foderproduktion, avel, byggnadslösningar och organisation. Henrik Nisser och hans familj startade och har utvecklat sitt företag som nu har flera anställda.

Bilderna:

  • Henrik Nisser från Alstrums gård i Värmland är Årets Nötköttsföretagare 2019. Foto: Clara Hyltbäck
  • Vinnaren Henrik Nisser tillsammans med Anna-Maria Karlsson från gårdens personal jublar över priset som Årets Nötköttsföretag i Sverige. Foto: Viktoria Östlund

Så här lyder motiveringen till priset som Årets Svenska Nötköttsföretagare, som LRF delade ut på årets Köttriksdag i Borlänge:

Med en tydlig strategi, och ett systematiskt förbättringsarbete med uppföljning av foderproduktion, avel, och byggnadslösningar är Alstrums gård ett hållbart företag såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. 

LEAN-arbetet ger ett systematiskt förbättringsarbete med målet att använda gårdens resurser optimalt. Henrik har startat och utvecklat sitt företag och lyckats att kombinera detta med en växande familj och nöjda anställda som får sin vardag och ledigheter att fungera. 

Företaget har de senaste åren ökat produktionen och samtidigt lyckats öka andelen naturbete, öka antalet avvanda kalvar och bibehållit produktionskostnaden per kg TS. Dessutom har arbetsmiljön blivit bättre och det ekonomiska resultatet förbättrats.

Ansvarig för prisutdelningen är LRFs Viktoria Östlund, som nås på telefon 070-859 76 36

Fakta:

Namn: Henrik Nisser
Ålder: 38
Plats: Alstrums Gård ligger nära Karlstad, Värmland
Verksamhet: Henrik driver Alstrums Gård med ekologisk dikobesättning med målet 200 dikor och 200 kalvar per år. Företagets produkter är nötdjur, tjurkalvar samt naturskötsel. Företaget arbetar aktivt med Greppa Näringen och LEAN genom LEAN-Lantbruk. Företaget har de senaste åren lyckats öka andelen naturbete, öka antalet avvanda kalvar och bibehållit produktionskostnaden trots en ökad produktion.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Media

Media