EU vill stärka böndernas position i livsmedelskedjan

Under en lång följd av år har böndernas andel av vad konsumenten betalar för en vara sjunkit. Detta är en trend i hela EU-området. Lantbrukare kan ofta ha svårt att hävda sina intressen i avtal med stora livsmedelkedjor.   

På torsdagen lade EU-kommissionen fram ett lagförslag som ska komma tillrätta med affärsmetoder som riskerar att missgynna mindre leverantörer. Det kan handla om sena betalningar, sena ändringar i beställningar, övervältring av kostnader för kampanjer och reklam med mera. EU-kommissionen vill införa krav på tydligare avtal och det finns önskemål om att varje medlemsstat ska utse en ansvarig myndighet för övervakning och verkställande.  

Åtgärderna i förslaget ska ses som en miniminivå och medlemsstaterna kommer ha möjlighet att gå längre i sina nationella anpassningar.  

– Det är bra att EU tar fram gemensamma regler på det här området säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.   

– Om primärproducenter får en starkare position i livsmedelskedjan och en större del av konsumentkronan har vi större chans att nå det centrala målet i den svenska livsmedelsstrategin, nämligen att öka den inhemska livsmedelsproduktionen, säger Palle Borgström.  

Han menar att det är extra viktigt att stärka lantbrukarna i livsmedelskedjan eftersom EU:s gemensamma jordbrukspolitik successivt har förändrats på ett sätt som innebär ett allt större genomslag för varierande världsmarknadspriser.  

– Då är rimligt att de mindre aktörerna blir starkare så att de kan klara upp- och nedgångar på ett bättre sätt, säger Palle Borgström. 

Förslaget från EU-kommissionen om ett nytt direktiv för att reglera obalansen i livsmedelkedjan ska nu diskuteras i Europaparlamentet och i Ministerrådet.   

LRF utgår från att den svenska regeringen och Konkurrensverket ser positivt på det nya EU-förslaget.   

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera