Gröna företag visar vägen i jämställdhetsarbete – ny rapport från LRFs Jämställdhetsakademi

LRFs Jämställdhetsakademi släpper idag rapporten Jämställdhet ger tillväxt. Rapporten ger lärdomar från fem kooperativa företag som har arbetat med jämställdhet – och visar hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan.

Rapporten visar hur de kooperativa företagen Växa Sverige, Norrskog, Södra, Norra Skogsägarna och Mellanskog arbetar för jämställdhet på olika sätt. Det gemensamma är den uppenbara viljan att åstadkomma en förändring.

– Vi som finns med i LRFs Jämställdhetsakademi har bestämt oss, vi vill uppnå jämställdhet i våra företag och våra näringar. Vi utmanar nu alla svenska företag att göra detsamma och ta lärdom från företagen i vår rapport, säger Sven-Erik Hammar, ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.

LRFs Jämställdhetsakademi är en tankesmedja som sedan 2009 jobbar för ökad jämställdhet inom det gröna näringslivet. Akademin består av nitton ledamöter som är experter inom jämställdhet och företagande samt företrädare på högsta nivån från kooperativa företag. Syftet är att ta fram ny kunskap, kommunicera och bilda opinion om jämställdhet i det gröna näringslivet samt utveckla och utbyta idéer mellan de organisationer som ingår i akademin.

– De gröna näringarna är en central del av vårt näringsliv men förvånansvärt osynliggjorda inom forskningen om företagande och entreprenörskap. Den vanligaste typen av företagande bland kvinnor är skogsbruk. Det är nog inte den gängse bilden av varken skogsbruk eller kvinnors företagande. Om vi på allvar ska arbeta med jämställdhet krävs kunskap om hur samhället verkligen ser ut, vilket denna rapport bidrar till, säger Carin Holmquist, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och delförfattare till rapporten.

Jämställdhet ger tillväxt är skriven av Malin Forsbrand och Carin Holmquist och släpps idag. Den kan laddas ner samt beställas i tryckt form på www.jamstalldhetsakademin.se

För mer information kontakta Petra Pilawa, LRFs Jämställdhetsakademi, 076-812 28 48

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera