Jämställt och fossilfritt när LRF tar plats i Almedalen

Det första passet på LRFs seminariedag den 2 juli i Almedalen handlar om situationen i det gröna näringslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. En ny guide med siffror och fakta blir grunden till ett samtal med bland annat jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om hur kvinnor och mäns kapacitet bättre kan tas tillvara i en bransch i tillväxt.  

Verkligheten visar att kvinnor i det gröna näringslivet äger mindre, beslutar mindre och att strukturer hindrar kvinnor och män från att delta på lika villkor. Därför inleder LRF sin dag i Almedalen på temat jämställdhet.

Under dagen följer seminarier om vad som krävs av Sveriges myndigheter för att hamna i takt med framtidens företagare och hur det svenska jord- och skogsbruket kan bidra mer till en hållbar produktion och ett klimatneutralt lantbruk 2030. Laura Hartman, docent i nationalekonomi från Uppsala universitet och Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen är några av deltagarna i dessa seminarier.

Det blir också samtal för att bygga bryggor mellan stad och land och visa den innovationskraft som finns, det bjuds på erfarenheter från ett projekt med siktet inställt på att ta fram fossilfritt kött och det blir en diskussion om hur vi kan få ut ännu mer klimatnytta ut våra skogar genom ökat brukande. Bland annat finns landsbygdsminister Jennie Nilsson med i samtalet om skogen.

Seminarierna den 2 juli på Mellangatan 7 i Visby avslutas med en programpunkt presenterad av framtidens unga bönder med LRF Ungdomen i spetsen.

LRF är också medarrangör till två seminarier den 3 juli, ett med ICA och ett med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel.

För mer information: Se bifogad pdf eller lrf.se/almedalen

För att boka tid med någon från LRFs styrelser,  press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70 

Förtroendevalda på plats i Almedalen

LRFs riksförbundsstyrelse: Åsa Odell, Lena Åsheim, Palle Borgström, Martin Moreus och Paul Christensson.

LRF Ungdomens styrelse: Annica Andersson, Simon Wancke, Elisabeth Hidén, Marit Bohlin och Emilia Astrenius Widerström.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Dokument & länkar