Kooperativ för vindkraft nomineras till internationellt pris

Vanja Wallemyr är grundare till Qvinnovindar, ett kooperativ för vindkraft som riktar sig till kvinnor. För detta nomineras hon nu av LRF till ett internationellt pris för kvinnor som utvecklar landsbygden.

Vanja Wallemyr nomineras för sitt idoga arbete med att få kvinnor mer delaktiga i affärsmöjligheterna i vindkraft och energiproduktion. Vanja var tidigt intresserad av förnyelsebar energi och var oftast ensam kvinna i de sammanhangen. Hon såg ett behov av att få fler kvinnor engagerade i dessa frågor, och grundade därför år 2007 kooperativet Qvinnovindar som är en ekonomisk förening som vänder sig till kvinnor i Skaraborg. Syfte med kooperativet är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva verksamheter inom förnyelsebar energi.

Priset, som utlyses av den internationella organisationen WWSF (Women’s World Summit Foundation), går till kvinnor som utvecklar och förbättrar livet och företagandet på landsbygden. Vanja har utsetts till att bli Sveriges nominering till priset av LRF.

Vanja Wallemyr är egenföretagare inom de gröna näringarna, och arbetar också i familjejordbruket i Skaraborg tillsammans med sin man och svåger.

-  Jag är mycket glad över att vara Sveriges och LRFs nominering till detta pris. Jag startade kooperativet Qvinnovindar för att jag vill ge möjligheter för kvinnor att bli mer delaktiga och vara med om affärsmöjligheter kring vindkraft samt vara med och påverka framtiden i en mer fredlig and hållbar riktning. Jag har mött kvinnor från olika håll i världen och då sett att det överallt är vanligt att kvinnorna är utestängda från ägandet, affärsmöjligheterna och utvecklingen av våra energitillgångar, säger Vanja Wallemyr.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, arbetar med att lyfta kvinnor som entreprenörer och företagare inom det gröna näringslivet på flera sätt, bland annat genom Jämställdhetsakademin. Den internationella organisationen WWSF (Women’s World Summit Foundation) som utlyser priset gör detta för att uppmärksamma kvinnors bidrag till hållbar utveckling, livsmedelsproduktion och fred.

LRFs nominering av Vanja Wallemyr och Qvinnovindar stöds också av Coompanion Skaraborg och Hela Sverige Ska Leva Skaraborg.

LRF ska nu skicka in sin nominering till den internationella organisationen WWSF (Women’s World Summit Foundation) som utlyser priset. Vinnarna kommer att utses av en internationell jury, och vilka vinnarna är meddelas den 1 oktober 2017.

För mer information kontakta:

Vanja Wallemyr 070-9917450 eller Petra Pilawa, LRFs Jämställdhetsakademi, 076-812 28 48

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera