Lantbruket bidrar med förnybar energi och ett hållbart samhälle

17 oktober 2013.

Lantbruket har stora möjligheter att bidra med förnybar energi till ett hållbart samhälle. Därför satsar LRF på att få fler företag till att leverera förnybar energi.

Nästan hälften av all energianvändning i Sverige idag är förnybar. LRF tycker att ett rimligt mål till 2020 skulle vara att 70 procent är förnybar energi. De gröna näringarna skulle kunna bidra väsentligt till att detta mål uppnås. Det är bakgrunden till LRFs satsning Goda affärer på förnybar energi.

Satsningen riktar sig till företagare på landsbygden som är intresserade av att starta eller utveckla verksamhet inom förnybar energi. Genom satsningen kan företagen få tillgång till kraftigt rabatterad rådgivning. De kan även inspireras genom studiebesök hos företag som redan genomfört lyckade energisatsningar.

Alla energislag täcks och företagen kan få hjälp med affärsutveckling, juridik, teknik och handledning för att samverka och komma till beslut.

        Sveriges viktigaste energiföretagare bor på landet. Vi vill hjälpa dom att ta klivet in i framtiden, ge dom möjlighet att utveckla och effektivisera den verksamhet som ger den bästa energiaffären, utifrån vars och ens förutsättningar, säger Christina Bondesson, som leder satsningen.

Satsningen är flerårig och syftar till att utveckla de förnybara marknaderna med fokus på företagare i de gröna näringarna. Finansieringen kommer ur Jordbruksverkets europeiska socialfond samt Landsbygdsprogrammet och har en sammanlagd budget på 38,2 miljoner kronor.

På satsningens webbplats finns alla rådgivningsföretag listade länsvis och man kan också direkt lämna en intresseanmälan för rådgivning: http://godaaffarerpafornybarenergi.se/energiradgivning/

Där finns också reportage om framtidsföretag, och energiföretagare på landsbygden som har kommit en bit på väg i sin produktion.

Kontaktperson: Christina Bondesson, projektledare LRF, 054-54 52 69

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera