Lantbruket får egen utbildning på Handelshögskolan

Report this content

Det gröna näringslivet i Sverige omsätter 72 miljarder. Nu får företagen inom de gröna näringarna sitt första managementprogram för företagsledare – MPG. 

Globaliseringen ökar konkurrensen och skapar samtidigt nya möjligheter för svenska lantbruksföretagare. Teknikutveckling och digitalisering ställer krav på investeringar, nya produktionsmetoder, utvecklade affärsmodeller och sättet att leda företag inom det gröna näringslivet.Enligt rapporten Lantbruksbarometern 2018, vill fler bönder, jämfört med tidigare, investera i sina verksamheter.

– Vi arbetar i en tillväxtbransch och investeringskapital finns på marknaden. Men långivarna ställer idag höga krav på den som söker finansiering. Behovet är därför stort av ett skräddarsytt managementprogram för företagsledare inom det gröna näringslivet, säger Anders Källström, vd för LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

I ett samarbete mellan LRF, Lantmännen, Länsförsäkringar och Skogs- och lantbruksarbetsgivarna SLA investeras nu cirka 1 miljoner kronor i ett nytt managementprogram - MPG. Utbildningen startar i en första omgång under hösten 2018. Utbildningspartner, med ansvar för genomförande och utveckling av specialutbildningen, är Handelshögskolan Executive Education i Stockholm.

– Jag är väldigt stolt och glad att välkomna det gröna näringslivet till Handelshögskolan. Vi har i över hundra år utbildat företagsledare. Vi vill nu, med vår kompetens och erfarenhet, bidra till att stärka företagsledare inom de gröna näringarna så att potentialen och möjligheterna realiseras tillfullo, säger Anders Richtnér, VD för Handelshögskolan Executive Education.

– Programmet vänder sig till företagsledare inom primärproduktion och andra verksamheter som har ambitionen att utveckla sig själva och sin verksamhet och till personer som är i färd med att ta över ett företag. Utbildningen kommer att stärka företagarens möjlighet att utveckla sitt företag i en allt tuffare konkurrensmiljö, säger Anders Källström.

Utbildningen inleds i oktober och fokuserar på teknikens och marknadens möjligheter, finansiell analys och styrning samt ledarskapets betydelse för företagets utveckling. Några av temana på managementprogrammet är omvärldsanalys och strategi, kunder och värdeskapande, innovation och hållbarbarhet samt kommunikation och ledarskap.

Managementprogrammet omfattar tolv dagar och genomförs på LRFs kurs- och konferensgård Sånga-Säby utanför Stockholm. Under utbildningen kommer interaktiva föreläsningar att varvas med fördjupat arbete i grupp.

För mera information, kontakta Handelshögskolan Executive Education Ola Ejlertsson, affärsansvarig, 070-760 70 27 eller LRF: Susanne Lundgren, ansvarig företagande, 072-550 67 28

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar: