Lotta Folkesson blir en av Europas viktigaste bönder

Lotta Folkesson från Umeå blir ny ordförande för europeiska bondeorganisationen Copas kvinnokommitté. Hennes mål är att avveckla sig själv.

– EUs kvinnliga entreprenörer inom lantbrukssektorn är helt eniga om att vi I framtiden ska vi vara helt jämställda. Då finns det inte längre behov av speciella kvinnokommittéer, säger Lotta Folkesson, som sitter i LRFs styrelse.

Lotta Folkesson fick drygt två tredjedelar av rösterna när hon besegrade motkandidaten Margit Batthýanyh-Schmidt från Ungern.

Copa representerar EUs 60 olika bondeorganisationer och drygt 20 miljoner bönder. Det är den starkaste rösten i Bryssel för europeiska bönder. På agendan just nu står bland annat debatten om det nya CAP, EUs samlade jordbrukspolitik och bidragsstödet till lantbruket, handelsavtalen, växtskyddet glyfosats framtid, en väl fungerande livsmedelskedja och den gemensamma skogspolitiken.

Inom kvinnokommittén kommer Lotta Folkesson att försöka minska hindren för kvinnor som är entreprenörer.

– Det finns flera hinder som jag på Copas mandat kommer att driva mot EUs institutioner. Attityden mot kvinnor som är entreprenörer, låga löner, ekonomiska och juridiska förhållanden mellan kvinnor och män är några exempel. Det är viktigt att EU tar kvinnor inom jordbruksföretag på fullaste allvar, säger Lotta Folkesson.

För mera information: Kontakta LRF pressavdelning 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Media

Media