LRF-förslag gör vildsvinsjakten mer effektiv

Regeringen ger tillstånd till effektivare jaktmetoder vid jakten på vildsvin.

– Det är bra att regeringen med nya ministern Jennie Nilsson lyssnat på oss för att möjliggöra effektivare vildsvinsjakt. De snabbt växande stammarna orsakar miljardkostnader och problem för markägare och jordbrukare. En ökad avskjutning är den enda fungerande lösningen, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Regeringens beslut tillåter att rörlig belysning, riktmedel som förstärker ljuset och mörkerriktmedel med termiska sikten, ”värmekamera”, generellt tillåts vid jakt på vildsvin. Ändringen i jaktförordningen gäller från den 15 maj 2019.

Rörlig belysning är ljuskällor som fästs på jaktvapen eller bärs av jägaren. Det finns många begrepp för riktmedel för användning i svagt ljus. De vanligaste som förstärker ljus kallas ofta digitala sikten. Termiska sikten ger en detaljerad bild, som visar ett djurs utstrålning av värme.

– Det är viktigt att påpeka att även de nya jaktformerna används på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande, säger Palle Borgström.

Bakgrunden till regeringens beslut är ett förslag från LRF till regeringen i oktober 2017. För LRF är detta en betydande framgång. LRFs arbete för att på olika sätt underlätta och effektivisera jakt har givit resultat när det gäller jakt på vildsvin i svagt ljus. En mycket stor del av jakten på vildsvin sker i svagt ljus, i grödor under vår- och sommarnätter och vid åtlar under höst och vinter. Därför kommer regeringens beslut bidra till att antalet fällda vildsvin ökar och att göra skyddsjakten mer effektiv.

– LRF är nöjt med regeringens beslut. Det visar att den nya regeringen lyssnar på våra argument och tar viltfrågorna på allvar. Vi ser fram emot att regeringen tar sig an även LRF:s övriga förslag för utökad och effektiv jakt i samma konstruktiva anda, säger Palle Borgström.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77.
Fler pressmeddelanden finns på www.lrf.se/pressmeddelanden.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera