LRF inrättar stödlinje för medlemmar: 0771-18 08 11

Efter sommarens extrema vädersituation med torka och bränder över hela landet ökar LRF beredskapen att hantera frågor från medlemmarna och inrättar en telefonlinje för att svara på frågor och fungera som en lots till samverkanspartners, regioner och lokala omsorgsgrupper. Inte minst viktigt blir att lyssna på medlemmarna i deras många gånger tuffa situation.

Det är ett allvarligt läge i hela näringen med långvarig torka och höga temperaturer som orsakar grovfoderbrist, dåliga skördar av spannmål, oljeväxter och andra grödor över hela landet. Som en följd av detta blir det långa slaktköer eftersom djurägare behöver minska antalet djur. Omfattande skogsbränder på många håll i landet förstärker ytterligare krissituationen.

– I detta läge behöver våra hårt prövade lantbrukare stöd på många olika sätt, ett är att få möjlighet att prata med någon som lyssnar och kan hjälpa en vidare. Detta är en angelägenhet för hela vårt land, det är vårt framtida lantbruk som det ytterst handlar om, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Telefonlinjen, med nummer 0771-18 08 11, är bemannad vardagar klockan 8.00-17.00 av personer med regional förankring. Via tonval slussas den som ringer vidare till den region man kommer ifrån. Eftersom krisen omfattar många olika näringsverksamheter kommer telefonlinjen hantera ett stort antal olika frågor, som dessutom troligen varierar över landet. Genom den regionala förankringen skapas en kontaktyta till bland annat regionala kontaktpersoner, lokala lösningar i omsorgsarbete och planerade medlemsmöten.

– Den som väljer att lyfta luren och ringa till LRF ska snabbt känna sig sedd och förstådd, vilket, är jag övertygad om, lättast sker om det finns gemensamma referenser, lokala ögonblicksbilder över läget just nu och delade regionala erfarenheter. Lika viktigt som den regionala förankringen är att det råder tystnadsplikt om vad som framkommer i samtalet. På så sätt hoppas vi skapa en trygg samtalsmiljö för medlemmen som ringer, säger Palle Borgström.

Telefonlinjen öppnar idag, onsdag den 8 augusti, och kommer att vara bemannad under hösten.

LRF gör mycket annat arbete kopplat till torka och bränder. För mer information om detta, se www.lrf.se/torka och www.lrf.se/brand.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77.
Fler pressmeddelanden finns på www.lrf.se/pressmeddelanden.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera