LRF tillsätter ett politiskt råd för att lyfta landsbygdens företagande

30 oktober 2012. LRFs förbundsordförande Helena Jonsson presenterade idag ett nytt politiskt råd för att lyfta landsbygdens företagande på den politiska agendan. Det politiska rådet består av sju lokala och regionala politiker från olika delar av landet

-De gröna näringarna är en framtidsbransch, men landsbygdsfrågorna får idag alldeles för lite uppmärksamhet. Fler måste inse vikten av att uppmuntra små- och medelstora företag att växa i hela Sverige och vilka möjligheter det innebär. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna lyfta landsbygdens företagande, inte minst inför valet 2014, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

LRFs politiska råd ska bidra med erfarenheter och inspirera till lösningar och förslag för en livskraftigare landsbygd. På sina möten kommer rådet att behandla olika teman med bäring på de gröna näringarna och landsbygdens företagande. Exempel på möjliga teman är hållbar livsmedelsförsörjning, infrastruktur och småföretagarens villkor. Det första mötet med LRFs politiska råd är planerat till januari 2013.

LRFs politiska råd består av:

Anna-Caren Sätherberg, socialdemokraterna. Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Åre kommun. Är även regionråd i regionförbundet Jämtlands län, ledamot av socialdemokraternas partistyrelse och ordförande för Socialdemokraterna i Jämtlands län.

Harald Hjalmarsson, moderaterna. Ordförande i kommunstyrelsen i Västervik samt ledamot av regionstyrelsen i Regionförbundet Kalmar län.

Katarina Erlingson, centerpartiet. Är regionråd och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

Maria Gardfjell, miljöpartiet. Sitter i kommunfullmäktige i Uppsala och är ordförande för Miljöpartiet i Uppsala län.

Nicke Grahn, folkpartiet. Sitter i kommunfullmäktige i Dorotea samt i landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting. Är ordförande för Folkpartiet i Västerbottens län.

Sakarias Winberg, kristdemokraterna. Sitter i kommunfullmäktige i Leksand och i Kristdemokraternas partistyrelse.

Stig Henriksson, vänsterpartiet. Är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Fagersta. Är även ledamot i landstinget Västmanland.

Det politiska rådet leds av LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Citat

De gröna näringarna är en framtidsbransch, men landsbygdsfrågorna får idag alldeles för lite uppmärksamhet.
Helena Jonsson