LRF välkomnar samordning efter större bränder

Regeringen har beslutat om en samordnare för eftersläckningen i de branddrabbade skogarna.

- LRF och skogsägarrörelsen välkomnar beslutet. Det är helt i linje med de förslag vi framfört till regeringen för att underlätta för drabbade skogsägare. Eftersläckning är svårt och riskfyllt och det är bra att det samordnas när många berörs, säger Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.

Det blir Länsstyrelsen i Jämtlands län som får huvuduppdraget att hantera arbetet efter årets stora skogsbränder. Mest akut handlar de om bevakning av de stora områden där elden är släckt, ett ansvar som ligger hos markägarna men när många markägare är berörda, enskilda och större bolag, är det effektivt att samordna.

Viktigt är att överlämning av ansvaret från Räddningstjänsten till markägarna sker ordnat och säkert.

Nu börjar också ett mycket omfattande arbete med att snabbt avverka och ta vara på de stora mängderna brandskadat virke. Inte minst är det viktigt att undvika spridning av skadeinsekter som kan få stora konsekvenser.

- Vi fortsätter dialogen med regeringen om hur konsekvenserna av bränderna kan hanteras på bästa sätt, säger Sven Erik Hammar.

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/07/efterslackning/

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera