LRFs nya landsbygdsprogram ställer Sveriges partier mot väggen

Report this content

Det är dags för politikerna att gå från ord till handling om vi ska kunna utveckla landsbygden i Sverige. Hittills har svenska bönder inte märkt någon förändring på gårdsnivå. Därför genomför LRF nu två viktiga åtgärder:

  • Ett 20-punktersprogram som ska stärka landsbygden.
  • En granskning av samtliga riksdagspartiers konkreta förslag för att förbättra förutsättningarna för att driva företag på landsbygden.

I den stora partiledardebatten i SvT i oktober var landsbygdsfrågan het. Partierna övertrumfade varandra i olika förslag. Trots ett ökat intresse för landsbygdsfrågorna de senaste åren, har få konkreta resultat märkts hos Sveriges lantbruksföretag. Därför är syftet med LRFs 20-punktsprogram att lägga grunden för tillväxt i hela landet. För att städerna ska kunna växa förutsätter det att landsbygdens företag utvecklas och levererar. Programmet presenterar 20 förslag inom tre områden som behöver utvecklats för att det ska bli attraktivt att driva företag på landsbygden, men även i staden. Det rör sig om utvecklad infrastruktur, metoder för att förbättra det lokala företagsklimatet och att säkerställa samhällsservicen i hela landet.  

­– Landsbygden i Sverige behöver utvecklas och vi måste därför omfamna och främja ny teknik som 5G och autonoma fordon. Samtidigt behöver vi se krafttag och långsiktiga investeringar när det kommer till bredbandsutbyggnaden, vägnätet och posthanteringen. För över ett år sedan antog riksdagen målet om en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till bland annat företagande och arbete. Om det ska bli verklighet måste Sverige skapa den grund som våra företagare behöver kunna stå på för att utvecklas, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF kommer fortlöpande att kontrollera hur samtliga politiska partier lever upp till programmet. Motioner, utspel och förslag kommer att analyseras.

­– I grunden handlar det om den nödvändiga klimatomställning vi står inför. Om vi inte får med både stad och land på tåget riskerar vi att misslyckas. Vi vet redan idag landsbygdens företag är en förutsättning för klimatomställningen, men landsbygden kan inte bära hela kostnaden. Utan hållbara livsmedel och en växande skogsproduktion når vi inte målet. Då krävs en mer aktiv landsbygdspolitik, säger Palle Borgström.

LRFs granskning görs för att säkerställa att landsbygdens röster tas på allvar i den nationella politiken.

­– Det är viktigt för Sveriges bönder att få reda på vad de olika partierna verkligen gör för att skapa tillväxt i hela landet. Samtidigt är det värdefullt för politikerna att veta att satsningar på att stärka landsbygden kommer att uppmärksammas i breda väljargrupper. Vi för gärna en dialog med partierna om hur de kan förbättra sin landsbygdspolitik, säger Palle Borgström.

Hela strategin ligger på https://www.lrf.se/landsbygd både uppdelad och i sin helhet.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar: