Mikaela Johnsson föreslås som ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse

Report this content

36-åriga Mikaela Johnsson, från Ågård utanför småländska Ljungby, föreslås som ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

– Jag hoppas kunna bidra med den stora bredd av frågor som vi inom LRF Sydost arbetar med. Företagarfrågor, äganderätt, vattenproblematiken och klimatfrågan är det som känns viktigast att arbeta med, säger Mikaela Johnsson.

Mikaela Johnsson Ljungby ny i LRFs riksfrbundsstyrelseMikaela Johnsson är utbildad lantmästare. Sedan 2007 driver hon familjeföretaget tillsammans med maken Christian och 2,5 anställda. Åsgårds lantbruk omfattar 190+ hektar åker och vall och 400 hektar produktiv skogsmark.

– I vårt företagande tror vi på idén att ha flera ben att stå på. Vi har 250 suggor, 400 slaktsvinsplatser och även ett vilthägn med både mufflon och dovhjort.

Mikaela Johnsson kommer att kvarstå som vice ordförande i LRF Sydosts regionstyrelse, där hon byggt upp ett starkt kontaktnät. Hon tycker att Sveriges bönder har ett fantastiskt läge just nu.

– Vi har en låg klimatpåverkan jämfört med övriga Europa som vi måste förklara för både konsumenter och politiker. Jordbruksverksamhet kommer alltid att ha en viss miljöpåverkan, men det får inte hindra oss från att prioritera livsmedelsproduktionen i Sverige, säger hon.

När det gäller företagandet vill Mikaela fortsätta arbetet för att förutsättningarna och konkurrenskraften förbättras.

– Det är viktigt att vi kan tjäna pengar på vårt företagande inom lantbruket. Våra förutsättningar styrs av politikerna och då är det viktigt att besluten tas på vetenskapliga grunder.

Vattenfrågan, men förväntade svängningar av både regn och torka, är ett annat prioriteringsområde. Det handlar om lösningar som säkrar tillgången till vatten samtidigt som vattnet måste fås undan vid regnperioder.

Vad ser du som styrkan hos LRF?

­– Tillsammans blir vi många och starka. Vi har både bredden och helheten inom våra frågor och LRF är en organisation med gott anseende och högt förtroende hos politiker.

Mikaela Johnsson, som föreslås ersätta Sara Helgstrand som avsagt sig omval, har flera olika förtroendeuppdrag. Förutom vice ordförande-rollen i LRF Sydost är hon, ledamot i både Sveriges Livsvinsproducenter och i Lagans vattenråd. Invalet i förbundsstyrelsen sker på LRFs riksstämma i maj.

Bilden: Mikaela Johnsson från småländska Ljungby, föreslås som ny styrelseledamot i LRFs riksförbundsstyrelse vid stämman i maj. Foto: Werthers Foto

För mera information, kontakta LRF pressavdelning tel 08-787 57 77 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Media

Media