Mjölkbönder från hela landet får guldmedalj av Prins Carl Philip

Report this content

I år får 37 mjölkbönder från Norrbotten i norr till Skåne i söder LRF Mjölks guldmedalj för att ha levererat mjölk av toppkvalitet i minst 23 år. Medaljerna delas ut av Prins Carl Philip den 8 april i Stockholm.

Kraven för att få LRF Mjölks guldmedalj är hårda, så det är mycket välförtjänta mjölkbönder som får medaljerna.

Ann och Jonas Nilsson i Österbymo, Östergötland, hör till årets yngsta medaljörer. För 25 år sedan tog de över Jonas Nilssons föräldragård Sonarp. De har gjort målmedvetna insatser inom foder, miljö och skötsel, samtidigt som besättningen vuxit från ett 40-tal till i dag cirka 100 kor.

– Det är jätteroligt att få medaljen. Vi ser den som ett bevis på att vi gjort något bra, säger Ann Nilsson.

Årets nordligaste medaljör är Nils-Olof Rehnman på Blomfeltsgården utanför Luleå i Norrbotten. Nils-Olof Rehnman värdesätter möjligheten att få utveckla företaget och se resultat av sitt arbete. Pionjärskap har blivit en tradition på gården. Korna började gå i lösdrift redan 1965. Gården investerade i robot 2003 och var först i Norrbotten med att leverera ekomjölk till mejeriet.

– En av mina bästa stunder är när mjölkbilen kommer. Då påminns jag om att det vi skapar med hårt arbete snart kommer att föda tusentals människor över hela Norrland. För mig är det självklart att leverera bra grejer och jag tycker att vi ska ha en livsmedelsproduktion här i landet. Jag hoppas att klimatdebatten nyanseras. Vi borde äta mindre kött, men vi behöver se helheten, välja lokalproducerat och minska importen, framhåller Nils-Olof Rehnman.

Stig Ottosson, Hörby, är en av årets äldsta medaljörer. Han delar medaljen med hustrun Sonja Ottosson.

– Jag har jobbat med kor sedan jag slutade skolan och det är lika roligt nu som för 60 år sedan. Allra roligast är det på sommaren när man släppt korna på grönbete och ser hur de trivs i naturen, säger Stig Ottosson.

Vid ceremonin medverkar även Jens Mattsson, generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt, som ger sina perspektiv på svenska mjölkgårdars förebyggande djurhälsovård, värde för biologisk mångfald och betydelse för en levande landsbygd.

Pressbild: Kronoprins Carl Philip, här tillsammans med LRFs VD Anders Källström, delar ut LRFs guldmedalj till förtjänta mjölkbönder den 8 april. Foto: LRF

Tid: Prisutdelningen med Prins Carl Philip äger rum den 8 april 2019, klockan 11:00.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Bilder: Foton från utdelningen tas av TT Bildbyrå. Kontakt: picturedesk@tt.se

Guldmedaljen: LRF Mjölks guldmedalj är den högsta utmärkelse som delas ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är minst 23 års leverans av mjölk av högsta kvalitet. Sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från Sveriges Kungahus. Årets 37 guldmedaljgårdar har allt från 12 till 170 kor. Fem av dem har robotmjölkning. Närmare hälften av dem har anställda medarbetare. En av guldmedaljgårdarna är ekologisk. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen 

Mjölkproduktion i Sverige: Sverige har idag cirka 3 300 mjölkföretag. Varje mjölkgård skapar ytterligare fem arbetstillfällen. Svensk mjölkproduktion har ungefär 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk jämfört med genomsnittet i världen. Läs mer: www.lrf.se/mjolk

För ytterligare information

Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Media

Media