Omröstning i Brysselomröstning ett steg fram och ett tillbaka för miljön och svensk bioenergi

EU-parlamentet lyssnade på skogsägarnas argument när omröstningen om direktivet för förnybar energi genomfördes på onsdagen- men begränsar hållbara grödbaserade drivmedel.

– Omröstningen är både ett steg fram och ett tillbaka i klimatarbetet. Skogen pekas ut som resurs i klimatarbetet och öppnar för möjlighet för satsningen på förnybara biobränslen. Samtidigt sätts ett tak för användningen av grödbaserade drivmedel vilket i slutändan bara gynnar de fossila alternativen, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF. 

Europaparlamentets omröstning om förnybart-direktivet (RED II) innebar en viktig delseger för skogsnäringen eftersom bioenergi från skogen föreslås ges bra villkor. Sämre är att parlamentet kraftigt vill begränsa hållbara grödbaserade drivmedel. Där låser EU-parlamentet användningen vid 2017 års nivå och högst 7 procent av den totala drivmedelsförbrukningen inom EU.

För skogsnäringen var det framförallt två frågor som var viktiga inför omröstningen i Bryssel. Den första handlade om huruvida EU skulle börja reglera hur delarna i ett avverkat träd får användas, i detta fall förbjuda användningen av timmer som källa för bioenergi. Detta röstades ner och det blir ingen reglering på EU-nivå.

–  En politisk reglering av hur ett träd får användas skulle betyda en onödig byråkratisering. Vi har idag en fungerande marknad där skogsägare säljer högkvalitativt virke till husbyggen, möbler och liknande och det som är mindre fint till papper eller bioenergi, säger Palle Borgström.

Den andra punkten som är viktig i arbetet med omställningen från en fossilberoende till en fossilfri framtid är hur tallolja och massaved ska definieras som förnybara i avancerade biobränslen, till exempel som bränsle till bilar och flygplan. Miljöorganisationer ville att dessa skulle exkluderas i direktivet för förnybar energi. Detta skulle betyda hinder på vägen mot att ersätta miljöskadliga fossila bränslen med miljövänliga förnybara bränslen från skogsråvara.

– Nu fastställs att massaved och tallolja är förnybara. Det känns självklart när båda kommer från skogar som växer och återplanteras. Vi har dubbelt så mycket skog nu i Sverige som för hundra år sedan och detta har vi åstadkommit i skogsbruket, säger Palle Borgström.

Emma Berglund är generalsekreterare i den europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF, och företräder 16 miljoner skogsägare.

– I de viktigaste punkterna gick det vår väg idag och vi är väldigt lättade. EU-parlamentet sade att lagstiftning från EU i de här frågorna ska baseras på den redan existerande och välfungerande nationella skogslagstiftningen. EU bör inte detaljreglera dessa frågor. Det skulle inte gynna de övergripande målen som handlar om att skapa ett hållbart samhälle och en bioekonomi som klarar sig alltmer utan olja och kol, säger Emma Berglund.

Efter omröstningen i parlamentet blir nu nästa steg att Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet ska komma överens om det slutliga förnybart-direktivet. Det ska börja gälla inom EU år 2021.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera