Regeringen riskerar den svenska djuromsorgen

Risken är stor att EU:s medlemsländer inom kort beslutar om att det inte ska vara möjligt att skydda lantbruksdjur mot vissa sjukdomar genom en provtagning före införsel. Följer Sverige detta kommer vi på nytt få in djursjukdomar som det lagts enorm kraft på att utrota. Regeringen verkar inte förstå allvaret då de planerar att upphöra med gränskontrollen efter beslutet fattats.

Främst handlar det om att de smittsamma sjukdomarna paratuberkulos och PRRS kan komma in i landet.

– Om vi får in PRRS och paratuberkulos bland svenska djur leder det till kraftigt ökat djurlidande och en ökad antibiotikaförbrukning. Det är sjukdomar som är omöjliga att utrota när de väl fått fäste. Förslaget strider helt mot regeringens livsmedelsstrategi och Vision för 2030, varnar Åsa Odell, ordförande LRF Köttdelegation.

Inom kort tar EU:s kommitté för djurhälsa och djurskydd beslut om vilka djursjukdomar som medlemsländerna ska ha rätt att skydda sig emot vid handel. Förslaget som diskuteras är att Sverige inte ska få kräva provtagning för PRRS och paratuberkulos före införsel/import av lantbruksdjur trots att vi inte har sjukdomarna. Följer regeringen detta så öppnas Sveriges gränser för smittorna.

– Vi ser med stor oro på att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht uttalat att Sverige inte tänker motsätta sig kommissionens förslag. Regeringen borde istället med kraft försvara Sveriges goda djurhälsa. Sverige framhålls ju som ett föredöme med vår låga antibiotikaförbrukning och att svenska grisar får behålla sina knorrar, säger Åsa Odell.

LRF, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare Gård & Djurhälsan och Lundens Djurhälsa varnar tillsammans för de risker som ett beslut om slopad gränskontroll skulle innebära.

– Sverige och vår regering måste fortsätta att gå i spetsen för att främja djurhälsa och djurskydd och på så sätt minska behovet av antibiotika. Detta görs bland annat genom en säker handel, säger Åsa Odell.

Fakta Sverige har sedan 1997, trots att vi saknar fullt lagstöd i EU:s regelverk, krävt provtagning för bland annat paratuberkulos på nöt och får och PRRS på gris eftersom vi inte har sjukdomarna i landet. PRRS leder till att grisar insjuknar, dör eller måste avlivas. Lidandet blir stort för djuren, antibiotikaförbrukningen ökar och den ekonomiska skadan blir betydande. Paratuberkulos gör att nötkreatur magrar av, producerar mindre mjölk och går en för tidig död till mötes. 

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 08-787 57 77  

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera