Skogsägarrörelsens historiska betydelse dokumenterad

Nu finns skogsägarrörelsens historia kartlagd och i tryck. Bakom arbetet står fyra pensionerade veteraner inom rörelsen, alla med sina expertområden. Arbetet har gått ut på att ta reda på vad som påverkat skogsägarrörelsen och hur skogsägarrörelsen påverkat andra. Resultatet har blivit sju rapporter, ett tjugotal inspelade intervjuer med framträdande personer i skogsägarrörelsen samt kartläggning av källmaterial och arkiv. Detta överlämnas nu till historieprojektets uppdragsgivare LRF Skogsägarna.

De sju rapporterna är:

-          Skogsägarrörelsen - en historisk återblick. Av Sven Sjunnesson, Ulf Österblom, Jan Sandström och Ola Persson

-          Skogsägarnas Riksförbund. Roll och verksamhet. Av Ulf Österblom

-          Skogsägarrörelsen och skogsbruksområden. Av Sven Sjunnesson

-          Skogsägarföreningarnas utveckling efter krisen i slutet på 1970-talet. Examensarbete av Anders Norlin.

-          Skogsägarrörelsen och virkesmarknaden. Av Sven Sjunnesson

-          Skogspolitik utan helhetsperspektiv. 1. Granskning av skogspolitiken 2000-2010. Av Jan Sandström

-          Skogspolitiken utan helhetsperspektiv. 2. Redovisning av det politiska händelseförloppet 2000-2010. Av Jan Sandström.

På lunchmötet kommer ni att utöver rapporterna få en redovisning av projektet och dess resultat. Med på mötet är LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar och skogsdirektör Magnus Kindbom, projektets ordförande, Sven Sjunnesson, fd skogsdirektör Skogsägarnas Riksförbund, och Ulf Österblom, fd VD LRF Skogsägarna. Efter lunchen finns möjlighet till fortsatta samtal med Sven Sjunnesson och Ulf Österblom.

När: Tisdag 11 december 2018 kl 11.45 – ca 13

Var: LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm, lokal Traktorn, plan 4

Anmälan: För att veta hur mycket lunchmat vi ska duka fram vill vi att ni anmäler senast måndag 10 december kl 11 till magnus.kindbom@lrf.se vilka som kommer till presslunchen.

Välkommen!

För mera information: Kontakta Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, 08-787 58 95

Bilden: Skogsexperterna som kartlagt skogsrörelsens historia är Ulf Österblom, Jan Sandström, Ola Persson, Sven Sjunnesson.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Media

Media