Stort exportgenombrott: Kina öppnar för svenskt griskött

Kina, en av världens snabbast växande marknader, har nu ett utkast färdigt som är första steget för ett landsgodkännande för import av griskött från Sverige.  För svenska grisuppfödare kan det innebära ökade inkomster på 150 miljoner kronor per år.

– Det här är ett fantastiskt genombrott. Vår ambitiösa satsning på kvalitet, djuromsorg och låg antibiotikaanvändning imponerar på de kinesiska myndigheterna och importföretagen, säger Anders Källström, vd på LRF.

Protokollet som kan ledat till ett landsgodkännande från de kinesiska myndigheterna innebär att Sveriges regering nu kan inleda förhandlingarna om ett exportavtal med Kina angående svensk grisköttexport.

Sedan LRF för några år sedan skapade en egen exportstrategi har organisationen jobbat tätt ihop med Kött och Charkföretagen för att kunna exportera till tredje land, utanför EU. Den kinesiska marknaden är den mest intressanta. Kinesiska konsumenter sätter större värde på de delar av grisen som det betalas lite för i Sverige. Ett exportavtal skulle innebära möjligheter för svenska uppfödare att få betydligt bättre betalt för sina råvaror.

– Genom att optimera rätt produkt på rätt marknad och därigenom utnyttja allt kött från djuret är väldigt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt säkerställer det en intäktsförstärkning på i storleksordningen150 miljoner kronor per är för svenska köttföretag och i förlängningen stärker detta svenska uppfödare, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Efterfrågan på svenskt kött ökar hela tiden vilket innebär att prisnivån aldrig varit högre än just nu. Orsaken är att konsumenterna allt oftare väljer kött från uppfödare som de kan lita på och från djur som behandlats väl. Samtidigt utsätts svenskt kött för konkurrens från billigt importerat kött.

– Ett kinesiskt landsgodkännande skulle innebära att framtiden för svensk grisuppfödning ser betydligt stabilare och bättre ut även vid en konjunkturnedgång. Det gör att svenska bönder vågar satsa och utveckla verksamheten, säger Anders Källström.

Årligen föds 2,6 miljoner grisar upp i Sverige. Det kan jämföras med Danmark, som bland annat exporterar till Kina, som föder upp 17 miljoner grisar per år. Den svenska branschen känner nu ökad optimism. Vid besök i Kina är den svenska rapsgrisen från HK Scan en symbol för svensk innovativ kvalitet. Men den svenska exporten av kött är fortfarande väldigt liten.

I Kina har konsumtionen av griskött ökat med 142 procent mellan 1990 och 2017. 65 procent av den kinesiska köttkonsumtionen är kött från gris. Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, vilket motsvarande en konsumtion av 2,2 miljoner ton griskött.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera